web metrics

En kropp


1. desember er Verdens aidsdag.

Som kirker i Norge har vi et ansvar for å ta opp denne utfordringen. Vi oppfordres til å markere denne dagen ved en aktiv handling, f.eks. en gudstjeneste eller et møte.

 Last ned hele gudstjenestemateriellet (PDF)
 Heftet "En Kropp" (PDF)

Mange steder i landet er det blitt tradisjon å markere dagen med en solidaritetsgudstjeneste, utarbeidet i samarbeid med hiv og aids-berørte i nærmiljøet.

I det følgende vil dere finne et forslag til gudstjenestemateriell ut fra temaet: ”Én kropp”, basert på heftene med samme navn. Disse er utarbeidet i et samarbeidsprosjekt mellom kirker i Norden og kirker i det sørlige Afrika (Norden-FOCCISA). Alle disse kirkene arbeider med hiv/aids-utfordringen, også i form av bibelstudier og gudstjenestefeiringer.
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker