web metrics

Hvordan bruke heftet

Den elektroniske utgaven av POSITIV bygger utelukkende på heftet med samme tittel som ble utgitt av Verbum forlag i 2005. Verbum forlag har gitt tillatelse til publisering av heftet også på kui.no. Du kan derfor trygt laste ned og skrive ut tekstene du finner her.

                      

Innledning

Kapitlene i boka er bygd opp ganske likt. Hvert kapittel begynner med ett par sider om temaet som tas opp. På disse sidene nevner vi noen av hovedutfordringene du som leder står overfor. Vi gir deg noen tips og gjør deg oppmerksom på noen av de fallgruvene du helst ikke bør gå i.

Intervju
Etter innledningen kan du lese et eller to intervjuer med både personer som er smittet med hiv og med noen ungdommer. Alle intervjuene er med konkrete personer. Vi har ikke diktet opp intervjuene. Noen av de vi har intervjuet ønsket å være anonyme. I forbindelse med hvert intervju har vi utarbeidet en del samtalespørsmål.

 

Leker/aktiviteter
Hvert kapittel inneholder en god del leker og aktiviteter. Alt som foreslås har vi prøvd ut på forhånd. Det er imidlertid vanskelig å forklare alle leker like godt. Vi anbefaler at du leser gjennom instruksjonene godt på forhånd. En lek faller fort til jorden dersom lederen er usikker på reglene. Vi har vært bevisst på å velge leker som skaper felleskap. Alle kan være med på de foreslåtte lekene. Etter lekene har vi formulert samtalespørsmål som gir deg mulighet til å sette lekenes tema i perspektiv. 

 

Bibellesning
Alle kapitelene avslutter med minst to bibeltekster som vi har valgt ut i fra kapittelets tema. Den formen for bibellesning vi legger opp til er veldig aktiv i forhold til å begynne med ungdommenes egne erfaringer. Metoden kalles kontekstuell bibellesning og er hentet fra Sør-Afrika og Latin-Amerika. Denne måten å lese Bibelen på har vist seg å være veldig engasjerende for ungdom og voksne. Fordi den er litt ny i en norsk sammenheng har vi skrevet litt mer utdypende om den i dette innledningskapittelet.

 

Tips til temasamling

Lek

Kapitlenes oppbygning er ikke en mal for rekkefølgen på en samling med ungdommer. Det er ikke lurt å begynne med en lang faktabit. Mange vil falle av lasset før du er ferdig med innledningen.

 

Vi vil anbefale at du begynner med en eller flere leker eller aktiviteter. Du bør egentlig ikke si så mye om temaet før lekene. Dersom du sier for mye før dere leker står du i fare for å røpe lekenes poeng eller fasit. Og da blir det veldig mye mindre spennende å leke. De fleste lekene krever at dere setter av tid til å snakke om lekene og hva leken betydde etterpå.

 

Intervju
Etter at dere har lekt kan det passe fint med et intervju. Du kan for eksempel kopiere opp intervjuene til alle. En ide er at du leser spørsmålene også kan ungdommene lese ett svar hver. Etter at dere har lest intervjuene kan du bruke samtalespørsmålene til å innlede en samtale. Du fletter inn det du kan av fakta og svarer så godt du kan på spørsmål fra deltagerne.

Bibellesning
Bibellesning slik vi legger den opp her trekker inn ungdommenes erfaringer. Det å avslutte med bibellesning gir ungdommene mulighet til å fortelle om seg selv. Det er ikke sikkert at de ville fortalt så mye på begynnelsen av samlingen. Men mot slutten er de mye mer varme i trøya. Det å avslutte med en bibellesning kan også bidra til at de ser at Bibelen har aktualitet selv på temaer den ikke behandler direkte.

 

 

 

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker