web metrics

Norske, kirkelige


Norske, kirkelige

Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd
- Omfattende ressurssider for blant annet oppfølging av Den norske kirkes satsing på "Miljø, forbruk og rettferd"

Digni
Tidligere Bistandsnemda
Paraplyorganisasjon for 18 norske misjonsorganisasjoner

Global Info
Global Info er et fellesorgan for frikirkelige trossamfunn som arbeider med nord/sør-informasjon - på linje med KUI i Den norske kirke. Global Info er pr. 1.9.2006 et prosjekt under Norges kristne råd. 

Kirkens Nødhjelp
Kirkelig bistandsorganisasjon med organisert hjelpearbeid over hele verden

Changemaker
Ungdomsbevegelse i Kirkens Nødhjelp

Strømmestiftelsen
Kirkelig bistandsorganisasjon med organisert hjelpearbeid over hele verden

Det Norske Misjonsselskap
Det Norske Misjonsselskap (NMS) er Norges første og eldste misjonsorganisasjon, etablert i 1842

Normisjon
Normisjon er en fri og selvstendig bevegelse innen Den norske kirke med fokus på fellesskap og misjon.

Areopagos
Dansk-norsk misjonsorganisasjon som vektlegger dialog med asiatiske religioner og nyåndeligheten
 
KFUK-KFUM Global (tidl.Delta Internasjonalt)
KFUK og KFUMs eget solidaritets- og bistandsarbeid.

Norges Kristne Råd
Norges Kristne Råd er en samling av de fleste kristne kirker i Norge. De koordinerer den felleskristne satsing mot vold, kalt "Tiår mot vold: Bygg freden!", initiert av Kirkenes Verdensråd. Ellers har Norges Kristne Råd omfattende kontakter med kirker i Sør, særlig i Sudan og andre land i Senral-Afrika.

Diakonhjemmets Høgskole
Velkommen til Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, landets største kristne profesjonshøgskole.

Samarbeidsråd for menighet og misjon
SMMs nye ressursside.
Kirken/SMM

 

 Tips
Dersom du kjenner til nyttige ressurssider som du mener burde være på våre lister, ber vi deg send oss noen ord. Kontakt oss.

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker