web metrics

Norske, andre


Norske, andre organisasjoner

Global.no
Internettportalen Global.no er en fellessatsing for norske organisasjoner, institusjoner og offentlige organ som driver holdningsskapende virksomhet i Norge om nord-sør og internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål. Mange viktige lenker, artikler og informasjon.

Hiv Norge
HivNorge er en landsomfattende organisasjon som ivaretar hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet, og som jobber med forebygging av hiv og aids.

RORG
er et fellesorgan for rammeavtaleorganisasjonene som mottar informasjonsstøtte fra NORAD. Mye oppdatert informasjon om moderne utviklingsarbeid. Blant annet konkret info om en rekke enkeltland.

Bistandsaktuelt
Magasin for alle som arbeider med bistandsspørsmål. Utgis av Norad.

Utenriksdepartementet
Informasjon om aktuell norsk utenrikspolitikk og aktuelle saker, blant annet Norge i FN.

Vennskap Nord/Sør
Nettverket for alle som har vennskapsavtaler med grupper og menigheter i land i Sør.

Fairtrade Max Havelaar
Merkeordning for en garantert god handel mellom nord og sør.

Initiativ for Etisk Handel 
Startet av blant annet Kirkens Nødhjelp. Nyttig informasjon for bevisste forbrukere.

Grønn Hverdag
Nettsider fulle av praktiske tips til en miljøvennlig hverdag.

Idebanken 
Ideer og ressurser for konkrete tiltak for miljø og rettferdighet.

Forum for Utvikling og Miljø 
Nettverk av organisasjoner som arbeider for miljø og utvikling. Særlig fokus på Verdenstoppmøtet for Bærekraftig Utvikling i Johannesburg 2002.

Aksjon Slett U-landsgjelda 
SLUG er en del av den internasjonale gjeldsbevegelsen, som har sitt utspring i Jubilee 2000 kampanjen, som globalt samlet inn over 24 mill. underskrifter for umiddelbar slette av all u-landsgjeld.

Du Store Verden 
Du store verden! er et samarbeidsnettverk for organisasjoner, institusjoner og grupper som arbeider innenfor internasjonal kulturformidling og kultursamarbeid.

FN-sambandet 
Informasjon om FN på norsk, og diverse ressurser for generell Nord/Sør informasjon. Bilder.

Globalis
Database med mye FN-statistikk. Her finner du også interaktive kart og landinformasjon.

Fredskorpset 
Utveksling for økt forståelse mellom Nord og Sør

3.verden-magasinet X 
Velinformert magasin med mange tankevekkende artikler. Stor database med tidligere artikler og lenker.

Fellesrådet for Afrika/The Norwegian Council for Africa
Fellesrådet for Afrika jobber blant annet med informasjonsvirksomhet som formidler forståelse og kunnskap om og fra Afrika, fra de helt grunnleggende fakta om kontinentet til kunnskap om mekanismene som står i veien for rettferdighet og utvikling. På denne nettsiden finner du mye relevant og nyttig informasjon om Afrika

Latinamerikagruppene i Norge (LAG) 
Ressurssider om Latin-Amerika

Indymedia 
Idependent Media Center. Alternativ nyhetsformidling fra hele verden. Mange lenker.

Attac 
Nettverk for demokratisk regulering av finansmarkedene.

Forum for Systemdebatt 
Nettverk for debatt om miljø- og utviklingsspørsmål.

Framtiden i Våre Hender Norwatch 
Framtiden i Våre Henders søkelys på norsk næringsliv i sør.

Norges Naturvernforbund
Norges Naturvernforbund er et redskap for deg og alle andre som er synes at natur og miljø er viktig.

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Flyktningehjelpen
Flyktninghjelpens overordnede mål er å jobbe for bedre internasjonal beskyttelse og gi humanitær hjelp til flyktninger og mennesker på flukt i eget land.

Redd Barna
Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at barn skal leve et verdig liv - uansett hvem de er og hvor de bor.

Norges Røde Kors
Norges Røde Kors er en nasjonalforening av verdens største humanitære hjelpeorganisasjon.

Antirasistisk Senter
Antirasistisk Senter er et frittstående, partipolitisk uavhengig senter som samler kunnskap om og dokumenterer rasisme og innvandrernes status i Norge.
Tips
Dersom du kjenner til nyttige ressurssider som du mener burde være på våre lister, ber vi deg send oss noen ord. Kontakt oss.
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker