web metrics

Syng håp!

Sanger og bønner fra den verdensvide kirke.

 

Syng håp! 2

foreligger nå. Boken er en fortsettelse av Syng håp!, som ble utgitt i 2005. Syng håp! 2 inneholder nytt stoff fra alle verdensdeler:  71 sanger fra 34 land i original språkdrakt og norsk oversettelse, og et utvalg bønner.

Som første bok er også Syng håp! 2 et samarbeidsprosjekt mellom Den norske kirkes nord/sør informasjon (KUI), Kirkens Nødhjelp og IKO-Forlaget. Boken vil bli sendt til menigheter landet rundt i forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i år. 

Eyvind Skeie, Heidi Strand Habroe, Sølvi Ann Fætten og Sven Aasmundtveit har gjendiktet mange av sangene i boken. Samtidige salmediktere, bl.a. John Bell, Shirley Erena Murray og Holger Lissner, er godt representert. Men boken har også mange sanger som er sprunget ut av folkelig tradisjon i de enkelte landene.

Sangene i Syng håp! 2 er valgt ut først og fremst med tanke på fellessang. Noen egner seg i veksel mellom forsanger, forsangerkor og forsamling. En god del er arrangert for kor og slik et verdifullt tilskudd til repertoaret i kirkelig korvirksomhet.

Tekst og noter på papir får først liv når sangene synges. Sang er handling, aktive deltakelse, ny forståelse av globale sammenhenger. Syng håpsvisjon er at alle skal kunne bidra med sin stemme i det store verdensvide koret!        

Syng håp! 2

Flere sanger og bønner fra den verdensvide kirke

Utgitt 2011 av IKO-Forlaget i samarbeid med Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) og Kirkens Nødhjelp

Pris kr 248,-

Kontakt gjerne Sindre Eide (9593 4465) eller Estrid Hessellund (4706 9878) for avtale omkring  SYNG HÅP verksted (kor/allsang/gudstjeneste)

 


KUI fikk i 2009 ekstra midler fra Norad til å foreta en monotorerings- eller resultatmålingsundersøkelse av "Syng håp"-konseptet, som de siste årene har vært en del av KUIs virksomhet under "Globalt gudstjenesteliv".

 
IKO fikk oppdraget v/ rådgiver Ingrid Reite. Hun har nå levert sin rapport, som også er oversendt Norad. Kan leses med interesse av alle som er opptatt av sang og musikk fra den verdensvide kirke og dens "fotavtrykk" i norsk kirkeliv. Les rapporten her

 

Rapport fra Nordisk Syng håp-verksteder i september 2009.

 


Syng håp!

Denne sangboken er en skattkiste som inneholder 100 sanger og flere bønner fra 51 forskjellige land. De aller fleste sangene er utgitt for første gang i Norge, med nye overs ettelser av blant andre Eyvind Skeie, Arve Brunvoll, hans-Olav Mørk og Sven Aasmundtveit. Flere av sangene er også innspilt på CD.

Alle sangene er gjengitt med noter - de fleste også med besifring. Mange er gjengitt med korsatser.

Boken er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens nord/sørinformasjon (KUI), Kirkens Nødhjelp (KN) og IKO - Kirkelig pedagogisk senter.

Redaksjon: Sindre Eide, Estrid Hessellund, Astrid Paulsen og Einar Tjelle.


Fakta om boken
202 s. spiralrygg. Pris: kr.188,-. Ved 10 stk: kr. 169,- pr.stk

CD: Pris: 195,-.

Bestilling: IKO-forlaget AS; tel 2259 5300; faks 2259 5301;
e-post:
ordre@iko.no

Omtale
Phumzile Zondi-Mabizela, prest i Cape Town, Sør-Afrika, sier:
"Kirken i Norge vil bli beriket ved denne sangboken - som deler ord, toner og livserfaringer fra andre land. Jeg håper boken også vil utfordre til større engasjement for global rettferdighet!"

Åge Haavik, rådgiver i Kirkerådet, sier:
"Samlingen "Syng håp!" er frukten av det erfarne "skattejegere" har sett og lyttet seg frem til fra den verdensvide kirke. Den vil bli meget nyttig for reformen av vår kirkens gudstjenesteliv. Men det reelle sanglige fellesskap i vår kirke er avhengig ikke bare av hva vi har, men av hva vi kan. Derfor vil jeg si: Lær disse sangene fortest mulig!"

 

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker