web metrics

Økonomisk rettferdighet

Kirkemøtet 2007 behandlet saken - Økonomisk globalisering som utfordring til kirkene. KUI har på denne bakgrunn utarbeidet fire andaktsforslag med relasjon til temaet.

Bakgrunn
Kirkemøtet 2007 behandlet saken ”Økonomisk globalisering som utfordring til kirkene” og vedtok bl.a. (KM-sak 10/07, 8): ”Vi ser at vi som kirke har et ansvar for å jobbe for en mer global rettferdig verden ved å ….fortsette den teologiske refleksjon omkring fattigdom, rikdom og rettferdighet og videreutvikle Den norske kirkes forståelse og etiske tenkning omkring disse spørsmålene”.

Videre ønskes det (pkt 9) ”….at saken følges opp spesielt gjennom Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) og Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUIs) arbeid i forhold til menighetene…”

KUI har på denne bakgrunn utarbeidet fire andaktsforslag med relasjon til temaet.

og oversatt nedenstående liturgiforslag ”Balanse på vektskålene” (ikke omarbeidet til norsk kontekst).

Innhold:

Andakt 1: En kristen plikt ?   English

En liturgisk refleksjon om hvordan Gud vil skape økonomisk rettferdighet i vår tid
Luk 19, 1-10 Sakkeus ”Halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige”
 

Andakt 2: Rikdommens dilemma    English

En liturgisk refleksjon om hvordan Gud vil skape økonomisk rettferdighet i vår tid
Luk 12, 13-21: Lignelsen om den rike bonden 

Andakt 3: Gode forvaltere ?   English

En liturgisk refleksjon om hvordan Gud vil skape økonomisk rettferdighet i vår tid
Matt 25, 14-30 : Lignelsen om talentene


Andakt 4: Forvaltning av verdier   English

En liturgisk refleksjon om hvordan Gud vil skape økonomisk rettferdighet i vår tid.
Josef i Egypt (1 Mos 39, 41,37-57

 
Balanse på vektskålene.

En liturgi for “Rettferdighet på den globale markedsplass”  
Economic justice

  

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker