web metrics

Kairos-Palestina dokumentet


BAKGRUNN:

11.desember 2009 ble det som er blitt kalt det palestinske Kairos-dokumentet offentliggjort i Betlehem. Det er skrevet av en gruppe teologer, ledere og engasjerte menighetsmedlemmer fra de fleste kirkene i området. 

Dokumentet er et rop om hvordan de opplever livet under okkupasjon, og det er et vitnesbyrd om deres tro, håp og vilje til å skape fredelig sameksistens med alle mennesker som lever i området. De utfordrer også det internasjonale samfunnet og særlig kirkene i verden til å vise i ord og handling at de står mot urettferdighet og at de vil arbeide for en rettferdig fred i regionen.

I Norge har en redaksjonsgruppe med representanter fra ulike kirker og organisasjoner tatt initiativ til å få dokumentet oversatt og utgitt.

Kairos-Palestina-dokumentet

Les mer om Kairos Palestina her:  www.kairospalestine.ps 

Kairos Palestina-dokumentet på norsk kan får ved henv. til kui@kirken.no

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke vedtok på sitt møte 20.mai en uttalelse som respons til Kairo Palestina-dokumentet. Uttalelsen kan lastes ned her - både på norsk og engelsk.

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker