web metrics

Globale perspektiver


Vi deler
- Globale perspektiver i
                   trosopplæringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Forordet:

"Denne katalogen er et samarbeid mellom Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI), KFUK-KFUM Global og Kirkens Nødhjelp. Vi ønsker å bidra til å styrke trosopplæringens globale dimensjon. Diakoni er kristen tro i praksis. I Den norske kirkes plan for trosopplæring blir det sagt at barn og unge skal delta i kirkens diakonale virksomhet uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.


Vi håper at denne katalogen kan gi idèer og inspirasjon til alle som driver trosopplæring og bidra til å virkeliggjøre: 

- at en slik vid og global diakoniforståelse innarbeides for de ulike aldersgrupper i menighetens trosopplæring.

- at barn og unge deltar i tjeneste og engesjement lokalt og globalt for omsorg, solidaritet, global rettferdighet og vern om skaperverket.


(Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER 2010:31)

...

Katalogen retter seg i første rekke til dere som nå skal utvikle lokale planer for trosopplæring, og vi håper å kunne utfordre og gi noen ideer som kan være nyttige i dette arbeidet."

 

Last ned katalogen som .pdf her (6mb)

 

Klikk på bilde under for å se eksempel
fra innholdet av katalogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker