web metrics

På vei mot et inkluderende samfunn

Nå er ressursmateriellet oppdatert og tilgjengelig på nett.

inkluderendesamfunn

Ressursmateriellet "På vei mot et inkluderende samfunn" er en hjelp til din menighet eller organisasjon slik at dere kan være med på å skape gode møteplasser som fremmer forståelse, dialog og respekt mellom mennesker fra ulike land og kulturer.

Materiellet ble laget i 2006, men er nå redigert i en ny utgave og kan lastes ned.

Det et også tilgjengelig på nettstedet: www.flerkulturellefellesskap.no.
 
Ressursmateriellet er utarbeidet av kirkelige og felleskirkelige organisasjoner som har inkludering og flerkulturelt mangfold blant sine formål:

 • Kristelig studieforbund (K-Stud)
 • Norges Kristne Råd / Flerkulturelt Kirkelig Nettverk
 • KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid
 • Kirkerådet og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
 • Den norske kirkes nord/sør-informasjon

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker