web metrics

Prekenopplegg: Lenker


Opplegg for en annerledes preken med deltakelse av konfirmanter eller skoleklasser ved Dag Arne Roum, sogneprest i Den norske kirke.

1. På forhånd lager konfirmatene fire papirlenker på ca 3 m. Tre hvite og én rød.

2. Før prekenen går to og to konfirmantert fram og henger opp lenkene i kirkerommet slik at de sperrer veien til alteret.

3. Den røde lenken nærmest alteret.

4. Tekstene leses av konfirmanter fra lesepulten. Prest/predikant på prekestolen kommer med sin refleksjon som selvsagt må tilpasses forholdene. Her kan det også gjerne være flere som deltar

5. Etter hvert river to og to konfirmanter i stykker lenkene.

6. Den røde lenken skal rives ned av prosesjonskorset eller et kors laget for anledningen. Det beste er om korset drar med seg lenken slik at den blir hengene på korset.

Innledning
Lenker - slavelenker. Lenker som sperrer, lenker som binder. Fire lenker er satt opp. De er av papir, de kan lett taes vekk. Men de er bilder på lenker som binder oss -kanskje uten at vi er klar over det, uten at vi bryr oss. De er de farligste lenkene. Lenker vi ser kan vi gjøre noe med. De usynlige lenker holder oss fast i noe vi ikke forstår, ikke merker.
Til frihet har Kristus frigjort oss, skrev Paulus. Mange forbinder kristentro med ufrihet. Det er tragisk at det er blitt slik. For friheten er kristentroens viktigste kjennemerket. Frihet fra lenker som binder oss i urettferdighet, materialisme, likegyldighet og gudsforlatthet. La oss se litt på lenkene og hvordan vi kan bli frie.

1. lesning
2.Mos 3:7+9-12
Så sa Herren: "Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hört hvordan de klager over fogdene. Nå har nødropet fra israelittene nådd opp til meg, og jeg har sett hvordan egypterne plager dem. Gå av sted! Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt."
Men Moses sa til Gud: "Hvem er vel jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt?" "Ja," svarte han, "for jeg vil være med deg!

Refleksjon
Slaverieets lenker. Urettens lenker. For 4000 år siden og i dag. Lite har forandret seg. Ennå finnes det slaver, i Afrika, i Mellom-Amerika. Men flere er det som utnyttes og utbyttes - på papiret er de arbeidere. I virkeligheten har de slavevilkår.
- Barnearbeiderne i Calcutta som sitter i halvmørke rom ti timer hver dag og monterte batterier - blyholdige batterier for at vi skal kjøpe dem billige.
- Jentene på Madagaskar som sorterte kaffebønner en etter en for hånd for 3,50 pr dag for at vi skal ha billig kaffe.
Eksempel etter eksempel kan nevnes:
- indere i klesindustrieen,
- kinesere som skrur sammen leketøy eller datamaskiner.
Millioner lever på eksistensminimum for at vi - de rike kan forbli rike.
Og enda verre:
- barn som holdes i slaveri for sex.
Velstående europeere, amerikanere og japanere får det de betaler for. Direkte eller på internett. Barn ødelegges i slaveri på mange måter.
Hvem er dagens slaver og hvem er dagens slavedrivere? La oss bryte urettens og slaveriet lenker. Kan vi gjøre noe?. Vi må komme oss ut av likegyldighetens: det angår ikke meg. Vi kan melde seg som fast giver til Kirkens Nødhjelp. Vi kan bli medlem av Changemaker eller Amnesty internasjonal. Vi kan være med i en misjonsforening. Vi gi en skikkelig gave ved kirkeofringen .
Hvem er vel jeg - sa Moses. Lille jeg kan da ikke gjøre noe? Men Gud var med ham og underet skjedde. Hvem er lille du og jeg? Kan vi gjøre noe. Ja vi kan.

La oss bryte urettferdightens lenker.

2.lesning
Matt 6:19-24 Jesus sa:
Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor möll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken möll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være!
Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Refleksjon
Penger er nødvendig. Vi trenger dem til mat og klær, til skolegang og medisiner. Men penger er blitt mer. De er blitt målestokken på at "du er noe". Ikke at du er noe i deg selv, men i det du har. Alt som kan skaffes for penger gir deg verdi - ikke som det menneske du er, men det menneske som kan kjøpe og forbruke.
Materialisme kaller vi det. Vi er slaver med materialismens lenker hengene rundt oss. Penger som kan skape frihet fra sult og nød gjør oss ufrie. Materialismens gud, Mammon, er blitt vår Herre og styrer våre liv. Mammons kjennetegn er suget etter å ha mer. Vi får aldri nok. Det er hele tiden mer vi kan kjøpe, mer vi kan ønske oss. Det er hele tiden andre som har mer. Naboen, klassekameraten - Røkke. Det er aldri vanskelig å finne dem som har mer enn jeg.
Vi kan ikke tjene både Gud og Mammon, sa Jesus. Hvorfor sier vi ikke mer om det i kirka, spør jeg. Materialismens lenker er kanskje de tyngste vi i vårt land bærer for tiden. De hindrer oss i å dele med en verden i nød. De stjeler tid og krefter for oss og gjør oss aldri fornøyd. Suget etter mer slipper oss ikke.

La oss bryte materialismens lenker. Klarer vi det???

3.lesning
Luk 10:30-32
Jesus fortalte:
En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdöd. 31Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei; han så ham, men gikk rett forbi. 32Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi.

Refleksjon
De gikk forbi. Mannen i nød angikk dem ikke. Han var likegyldig for dem. De var ærverdige Guds menn. Vi hadde ventet annet av dem. Men de hadde ikke gjort noe galt. Det var ikke de som overfalt. De hadde ikke noe ansvar for det som hadde skjedd. De var hederlige menn.
På skolene er det ungdom som mobbes. På arbeidsplassene til de voksne også. Det er ikke meg, sier du til deg selv. Jeg gjør ikke noe galt, jeg mobber ikke. Nei vel, sier jeg. Men vet du om det? Ser du det? Ser og går forbi. Det gjelder ikke deg- er det derfor du er likegyldig ?
Ungdom utsettes for drikkepress og ruspress. Barn ned i 13 års alderen plukkes opp og kjøres hjem av politiet. Politiet forteller oppgitt over likegyldige foreldre.
Hvem skaffer ungdommen rusmidlene? Noen må det være. De har navn, de har anskikter. Kanskje du vet det, men bryr deg ikke. Det er ikke du som gjør det, du er lovlydig. Det angår ikke deg, det er likegyldig for deg.
Vold og fyll, mobbing og ulykkelige mennesker - hvem har ansvaret? De som gjør det - ja. Men hvorfor får de fortsette? Hvorfor stoppes de ikke? Fordi alle vi andre er så prektige, og så likegyldige i vår prektighet. Det var det tyske folks likegyldighet som utryddet 6 mill. jøder under krigen. Besteborgerne som aldri gjorde noe galt - de tillot at det uhyrlige skjedde.
Det er kanskje onde mennesker som sørger for krig, vold og elendighet i verden og i hjemmene. Kanskje det, men det er alle de likegyldige som lar dem gjøre det. Og hvem har da til slutt ansvaret?

La oss bryte likegyldighetnes lenker.

4.lesning
Luk 23:4-47
Det var allerede den sjette time, og det ble da et mørke over hele landet helt til den niende time, fordi solen var formørket. Forhenget i templet revnet i to. Og Jesus ropte med höy röst: "Far, i dine hender overgir jeg min ånd!" Da han hadde sagt det, utåndet han.
Men da offiseren så det som hendte, priste han Gud og utbrøt: "Denne mannen var sannelig rettferdig!"

Refleksjon
Det hang et forheng i åpningen inn til det aller helligste i templet. Bare ypperstepresten fikk gå inn dit. Og det bare en gang om året. Der inne tronte Gud over sitt alter. Adgangen var sperret for alminnelige dødlige mennesker.
Forhenget symboliserte avstanden mellom Gud og oss.
En rød lenke gjenstår. Lenken mellom oss og alteret. Mellom oss og Gud.
Mye kan og bør vi gjøre med rettferdighetens, materialismens og likegyldighetens lenker. Med alle andre lenker - egoismens, misunnelsens og ukjærlighetens lenker. Men en lenke kan vi ikke gjøre noe med. Den som sperrer veien til Gud. For den lenken er for tung, tykk og sterk.
Det er syndens lenke. Synd er ikke alle ting vi gjør eller ikke gjør. Synd er avstand - synd er at vi bommer på målet med våre liv. Livet i frihet sammen med skaperen. Frihet fra alle lenker. Frihet til å elske, frihet til å leve, puste og være til.

Til frihet har Kristus frigjort oss.
Så hang han der på korset og døden tok ham. I det samme sekund brast den siste og avgjørende lenke. Forhenget revnet. Veien til Gud vår åpen for alle. Avstanden mellom Gud og menneske opphørte å eksistere i det øyeblikk Gud døde som et menneske. Alt som holder oss nede og gjør oss dødelige tok han over på seg og vi ble frie.

Korset bryter den siste lenke.

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker