web metrics

Invitasjonen


10 regler for å gjøre fremmede enda mer fremmede

1. Annonsér gudstjenesten så dårlig som mulig. Ingen plakater på sentrale steder i lokalmiljøet. Til nød en annonse i lokalavisen, men gjerne utformet slik at bare de innvidde forstår den. Eks. fra gudstjenestelisten i en dagsavis: "Kirkested Kirke søndag 10.august:
Kl. 1030: Bønn Kl. 1045: Lovsang. Kl. 1100: Larsen"

2. La kirken være lukket og låst så mye som mulig i løpet av uken. Gi ikke fremmede anledning til bare å stikke innom og bli litt kjent med stedet og kirkerommet.

3. Sørg for at hefter med gudstjenesteordningen ikke er tilgjengelige - og iallfall ikke på engelsk eller andre språk!

4. La det være så få salmebøker som mulig
- slik at det bare blir de første som får.

5. Bruk aldri kirkeverter ved inngangen. Folk har godt av å finne frem på egenhånd - og dessuten er det også teologisk korrekt! For hvorfor skal noen ønske andre velkommen - hører vi ikke like mye hjemme i Guds hus alle sammen?

6. Dersom gudstjenesten ikke følger vanlig ordning, trykk for all del ikke opp ark som folk kan følge med på.
Det blir jo bare mer spennende og flere overraskelser når de ikke vet hva som kommer!

7. Fall ikke for fristelsen til noen form for spontane velkomstord til eventuelle fremmede grupper eller enkeltpersoner.
Lat som om de ikke er der. Slik blir de jo bare behandlet på likefot med alle andre i menigheten!

8. Unngå å være konkrete i forhold til menneskers daglige livssituasjon både i preken og forbønnen. Hold ikke U-landsgudstjeneste, misjonsgudstjenester i advent og/eller åpenbaringstiden, og marker for all del ikke menneskerettighetssøndagen 2.søndag i advent. Bruk aldri noe av det liturgiske materialet som sendes ut i "Kirkeårspermen" - heller ikke det som kommer fra søsterkirker i "fremmede" land.

9. Fall aldri for fristelsen til å bruke "fredshilsen" i gudstjenesten - med mulighet til å hilse på hverandre i kirkebenken. Dette er svært unorsk - og selv om mange nordmenn opplever akkurat dette som noe av det mest positive når de er fremmede i en kirke i utlandet, så stå fast ved at dette passer ikke hos oss!

10. Advar menighetslemmer mot å snakke med noen fremmede etter gudstjenesten. De har sikkert hatt en så sterk åndelig opplevelse i vår kirke at de helst vil være alene med seg selv og Gud etterpå.

TIL SAMTALE:
  • Hvilke av disse regler følger dere i deres menighet?
  • Har du opplevd deg som fremmed i en kirke noen gang?
  • Ta utgangspunkt i de ti reglene og utarbeid en plan for deres lokalmenighet: "SLIK ÅPNER VI VÅRT KIRKEROM" og "GUDSTJENESTELIV FOR ALLE!"

Tekst: Sindre Eide, IKO
Foto: UN Aids

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker