web metrics

Bibelstudieteknikk


Bibel-lesemetode i samtalegrupper: Vindu- speil - lys

I møte med alle de temaene som er presentert på disse sidene, er det en god ide å arbeide med aktuelle bibeltekster sammen. På den måten kan gruppedeltakerne hjelpe hverandre til å få et Guds overlys over alle de utfordringene vi står overfor. Vi kan gi hverandre frimodighet og hjelp til å gjøre riktige prioriteringer. En måte å arbeide på er å benytte metoden "Vindu-speil-lys".

Denne metoden kommer fra Latin-Amerika og har sitt utspring i såkalt "kontekstuell teologi". Forskjellen til tradisjonelt bibelarbeid er at vi ikke starter med å spørre hva teksten betyr "i seg selv", teologisk eller trosmessig, for deretter å anvende det på vår situasjon. Vi går motsatt vei. Vi begynner med oss selv og den verden vi lever i og tar dette med inn i teksten fra begynnelsen av. Poenget er å lese teksten med spørsmål om hvilke muligheter den åpner for våre liv.

Velg en aktuell tekst (se for eksempel Grønn Kirkebok) og les den tre ganger; både som vindu, som speil og som lys:


VINDU: Bruk teksten som vindu, la den hjelpe dere til å se på menneskene og verden utenfor dere selv. Forsøk å unngå alle tanker og meninger om hva teksten betyr - men fortell hverandre hva dere ser. Begynn ikke med deg selv og hva teksten betyr for deg - men la den hjelpe deg til å se dine omgivelser, se den verden du lever i. Er det mennesker og handlinger i teksten som dere gjenfinner i vår verden? Det er viktig at dere deler med hverandre det dere ser, uten at dere er opptatt av hva som er riktig å se. Unngå å lete etter fasitsvar og riktige løsninger når dere bruker teksten som vindu mot verden.

SPEIL: Ser du deg selv i teksten? Finner du deg selv igjen i mennesker og handlinger der? Hva sier teksten om dere, hvor dere står, om hvem dere er i forhold til menneskene og verden omkring dere? Når vi speiler oss selv i teksten - er det et fint og vakkert bilde av oss selv vi ser der, eller ser vi kanskje også noe ved oss selv som vi må gjøre noe med?

LYS: Hva sier teksten om Gud? Hvordan er hans forhold til menneskene og handlingene som skildres? Hvordan hjelper teksten dere til å se hva som er Guds vilje og veien videre for dere selv og den verden dere lever i? Hva formilder teksten av håp for framtiden? På hvilken måte lyser den opp veien videre for dere?

Om den teologiske veileders plass i gruppen
Det er fint om samtalegruppen har et medlem med teologisk fagkunnskap. Men forsøk å ikke spørre vedkommende: Hva betyr dette? Hva menes med dette? For det skal dere jo finne ut av i fellesskap! Og her kan det godt være at en uten noen som helst teologisk skolering ser dypere og klarere hva teksten har å si til oss enn den dyktigste fagteolog.
Men dere kan godt spørre den teologiske veileder: Kan du gi oss noe bakgrunnsstoff til denne teksten? Si litt om det skriftet den står i, om sammenhengen den står i. Hvem var det som var den første adressat for teksten? Er det spesielle ting i teksten som forutsetter at vi kjenner til forholdene på bibelsk tid?
Denne teologiske bakgrunnskunnskap kan det noen ganger være nyttig å gi helt ved starten, og noen ganger litt senere i prosessen. Det må gruppen selv vurdere. I alle fall kan det være nyttig å oppsummere litt teologisk viten om teksten før en går løs på siste runde: teksten som lys.

Eksempel
Her følger et eksempel: Matt 6,24-34 (16.s.e.pinse, 1.rekke)

1. Vindu
Les teksten. Først høyt, deretter kan alle sitte med den litt for seg selv. Gruppelederen oppfordrer alle til å tenke seg teksten som et vindu - et vindu å se gjennom ut mot verden, lokalmiljø, eget liv, menighet.
Hjelpespørsmål: Hva ser dere av bekymringer gjennom tekstvinduet? Sett navn på dem. Hva ser dere av Guds omsorg gjennom tekstvinduet. Ser dere noen som stoler på Gud slik teksten oppfordrer til?

2. Speil
Les teksten for andre gang - les den gjerne hver for seg denne gangen. Gruppelederen oppfordrer alle til å tenke seg teksten som et speil. Gruppedeltakerne oppfordres til å holde dette speilet opp foran seg.
Hjelpespørsmål: Ser noen seg selv i denne teksten? Fortell hverandre hvor i teksten dere ser dere selv, og hva dette gjør med dere. Ser dere i speilet noe som er fint - og noe som ikke er som det skal være?

3. Lys
Les teksten for tredje gang, høyt eller hver for seg.

Hjelpespørsmål:
Hva slags bilde gir denne teksten av Gud?
Er det noe i teksten som lyser for dere på en spesiell måte?
Lyset avslører! Hva har møtet med teksten avslørt om det liv dere lever?
Lyset viser vei - opplyser veien videre for oss! Har møtet med denne teksten fått dere til å se noe som må forandres? På hvilken måte viser denne teksten dere hva som er Guds vilje med det liv dere lever?
Kan dere i lys av denne teksten sette opp noen handlinger som må til for at dere skal kunne leve slik Gud vil?
(teksten er hentet fra Grønn Kirkebok, 1996)
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker