web metrics

Bønn om fred i Israel og De palestinske områder


I månedsskiftet november/desember 2002 besøkte en økumenisk kirkelederdelegasjon i regi av Norges kristne råd Israel og De palestinske områder. I uttalelsen fra delegasjonen pekes det blant annet på noen oppfordringer:

Vi oppfordrer alle kristne til å be om en rettferdig fred for Israel og De Palestinske områder

Vi oppfordrer alle som har kontakt med kristne i området til å fremme samarbeidet mellom kirkene og motvirke splittelse.

Vi oppfordrer mennesker av god vilje om å være tilstede i områdene i solidaritet gjennom besøk og kontakter og slik bidra til at broer bygges.

Vi oppfordrer kirkene i Norge til på felleskirkelig grunn å bearbeide sine oppfatninger om synet på konflikten, gjennom samtaler og felles studie- og kontaktreiser.

Vi oppfordrer norske myndigheter om å ta selvstendige initiativ for en fredsprosess. Et slikt initiativ vil også innebære besøk på et høyt politisk nivå

Vi oppfordrer alle til å bekjempe antisemittismen som er på fremvekst i Europa.

Vi slår fast at ingen forståelse av Bibelens løfter kan legitimere at urett blir begått. Det er mot Guds vilje å krenke menneskeverdet. Guds vilje er rettferdighet, fred og forsoning.

Fra kirkene i området kommer det innstendige appeller om aktiv støtte og forbønn for at voldsspiralen kan brytes og at en rettferdig fred med sikkerhet for både israelere og palestinere må vinne fram.
Vi oppfordrer derfor alle menigheter til å ta med denne bønnen i gudstjenestene:


Herre Jesus Kristus, du som rev ned fiendskapets gjerde da du døde på korset, vi ber om fred i Israel og De palestinske områder.

Vi ber for våre kristne søsken i landet der du ble født, at de ikke må bli hindret i å komme til sine kirker hvor de kan hente trøst og håp i en vanskelig livssituasjon. Særlig ber vi om fred i Betlehem, slik at de kristne fritt kan samles der i tilbedelse, slik de har gjort i to tusen år.
Vi ber for kirkene i Israel og De palestinske områder og deres ledere. La dem kjenne ditt nærvær når de opplever vanskelige tider, og gi dem mulighet til å forkynne budskapet om fred og forsoning.

Vi ber for de politiske og religiøse lederne. Gi dem vilje til å gå i rettferdighetens, fredens og forsoningens tjeneste. Det ber vi deg om, Herre!

Billy Taranger, leder, Norges kristne råd
Ørnulf Steen, generalsekretær, Norges kristne råd
Knut Refsdal, prosjektleder, Tiår mot vold: Bygg freden!
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker