web metrics

Mitt livs store sjanse


Ruth Tembi Biyelas besøk i Sauherad

Nå er Ruth Tembi Biyela trygt tilbake i Port Shepstone i Sør-Afrika. Hun reiste tilbake 3. påskedag. Mange i Sauherad og i Telemark fikk møte henne gjennom de seks ukene hun tilbrakte her. Mange i Sauherad er takknemlig for den berikelsen de opplevde gjennom møte med henne.

Ruth er nå tilbake i jobben som frivillig medarbeider i prosjektet Positiv Ray. Dette er et prosjekt som hjelper mennesker som er Hiv/Aids-positive. Det var ansatte i flere kirker i Port Shepstone-området som ikke var komfortabel med hvordan kirken møte de syke. Prosjektet drives nå av fem forskjellige kirker, kirker fra forskjellige trosretninger og med mennesker av forskjellige raser. Hver av kirkene stiller med fem frivillige medarbeidere. Prosjektet er finansiert i det alt vesentligste med sponsormidler fra utlandet.

Hver måned skal de frivillige i dette prosjektet besøke åtte hjem for å informere om Hiv/Aids. I tillegg til informasjon forkynner de også Guds ord. Så skal hver deltager også avholde 3 kurs/seminar for grupper. Ruth har i stor grad latt dette være opplegg på forskjellige skoler i distriktet.

Prosjekt Positiv Ray driver også med hjemmebassert omsorg og pleie. Alle sykehus er overfylte, så mange svært syke mennesker får ikke hjemme. Mange er så syke at de ikke kan greie noe, her kan prosjektet gi nyttig og viktig hjelp. - Vi gir også veiledning til mennesker som er smittet, og til menneskene rundt dem, sier Ruth.

- Mange av de syke er arbeidsledige, det betyr i stor grad fattigdom. Dett er en dårlig kombinasjon med behovet for god og næringsrik kost. I tillegg er de medisinene som kan hjelpe til å gi en litt lettere hverdag svært dyre. Dersom man har råd til å kjøpe medisin er det svært ubehagelig å ta disse på tom mage. Arbeidsledighet skaper en vond sirkel som påvirker hele livssituasjonen. Prosjektet vårt deler ut noen matsedler, men det er svært begrenset hvor mange vi kan hjelpe på denne måten.

- Det hender også at vi må gi assistanse ved begravelser. Det er viktig at mennesker får en verdig avslutning og gravferd. Noen ganger må vi kjøpe kiste, og vi kan gi familien noe hjelp til å få kjøpt mat.
- Vi er en nasjon som er trøtt av begravelser, neste hver eneste lørdag er det noen av mine venner eller kjente som skal gravlegges. Det er tungt, vi blir svært slitne, sier Ruth Tembi Biyela.
- Det offentlige gir noe hjelp til de som er hardest rammet. Men jeg mener hjelpen kommer alt for sent. Offentlig tilskudd kommer ikke før den smittede er blitt svært syk, og da er det for sent.
- Min generasjon er en tapt generasjon, sier den 26 år gamle Ruth, - vi må satse på barna. Det er hos dem vi kan skape en Aidsfri generasjon. Det er vårt store mål! Vi ønsker å formidle verdier - Bibelske verdier. Det er ikke nok å si: Bruk kondom, underforstått at så kan du gjøre som du vil. Vårt budskap er: vær avholdende før du er gift, og vær trofast mot den du er gift med.

- Denne turen til Norge var mitt livs store sjanse. Dette var min aller første tur ut av Sør-Afrika. Jeg har hatt en fin tid, jeg føler det nesten som jeg er blitt behandlet som en dronning. Nå når jeg reiser tilbake er jeg mye sprekere og sterkere enn da jeg kom. Da var sykdommen min svært aktiv. Nå har jeg mye mindre hodepine og diaré. Også psykisk føler jeg meg mye sprekere. Jeg våknet og føler meg frisk. Derfor har jeg håp for framtida, jeg tør se framover.
- Gjennom dette besøket har jeg sett at jeg er verdifull og viktig, selv om jeg er syk så er jeg ikke ubrukelig. Jeg har truffet mange mennesker med mine ord og min sang, og fått mange gode tilbakemeldingene. Jeg er akseptert som den jeg er, mennesker har møtt meg med kjærlighet og støtte.

- Hva som har gjort størst inntrykk? Foreløpig er det vanskelig å sortere. Men jeg har opplevd at mennesker i Norge har mye kjærlighet å gi - til alle, og ikke bare til de nærmeste. Jeg synes også å ha opplevd at mennesker her i landet stoler på hverandre. Det er godt å oppleve.

Skal Ruth Tembi Biyela oppsummere sine inntrykk blir det omtrent slik: kaldt land, dyrt land, rikt land, velsignet land.

*

Tekst: Ivar Solbu, soknediakon i Sauherad prestegjeld, Nedre Telemark prosti.

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker