web metrics

Rettferdig bananplantasje


Selveiende bonde eller plantasjearbeider – hva er best? Gjennom Den norske kirkes arbeid for rettferdighet har mange av oss lært å heie på selveiende småbønder. Men et rettferdig handelssystem kan også komme plantasjearbeidere til gode. Kooperativer og plantasjer kan utfylle hverandre slik at de fattige får gevinst av begge deler.

Paso Robles er en bananplantasje som eies av eksportfirmaet Savid, som blant annet eksporterer bananer til det norske dagligvaremarkedet. Den ligger i provinsen Monte Cristi i Den dominikanske republikk, litt utenfor småbyen Guayubin. Plantasjen dyrker bananer på 85 hektar jord, og har i tillegg 45 hektar til kyr, blant annet for å være selvholdt med naturlig gjødsel.

Fast ansatte arbeidere
Plantasjen har vært fairtrade-sertifisert i tre år, og ca 25% av eksporten går til fairtrade-markedet. Det er ansatt 195 arbeidere ved plantasjen, 20 av dem er kvinner. En god del av mennene er haitianere som plantasjen skaffer visum og arbeidstillatelse til. Ingen av arbeiderne bor på plantasjen, men i fire landsbyer i nærheten.

Blant kravene som FLO stiller til slike plantasjer, er at de betaler en fastsatt minstelønn til arbeiderne. Det er krav til arbeidsforhold, rett til organisering og forbud mot barnearbeid. Minstelønnen er nå 130 dominikanske pesos pr. dag, men Paso Robles betaler 175 pesos pr. dag. I tillegg betales sosiale avgifter for arbeiderne, og alle ansatte får et daglig måltid på arbeidsplassen. Arbeiderne er fast ansatt, og kan ikke permitteres i perioder hvor produksjonen er lav. Gjennom dette får arbeiderne betydelig større sosial sikkerhet enn småbønder som forsøker å overleve på 1–2 hektar jord.

Seks representanter for arbeiderne og to fra administrasjonen danner et samarbeidsorgan. Dessuten er det to komiteer, én som har med arbeidsforholdene å gjøre, og én som styrer bruken av premium.

Bildet: Jose Baez (t.v.) leder gruppa som har ansvar for felleskassa og kontrollerer bruken av den. Her viser han bankboka som dokumentere innskudd og uttak. Nulfa Pijardo (t.h.) er president for komiteen som koordinerer aktiviteten.

Viktige sosiale prosjekter
Når plantasjen selger produktene sine, blir det gitt et tillegg til en felleskasse, akkurat som for småbøndenes kooperasjoner. Det de får i premium går inn på en bankkonto som komiteen har kontroll med. Fire personer har fullmakt til å disponere kontoen, og to av dem må undertegne for hvert uttak. Hver måned lager de et informasjonsskriv til arbeiderne om hva pengene skal brukes til.

Det er snakk om betydelige beløp, årlig omkring 1,5 millioner norske kroner. Alt skal gå til sosiale tiltak. I fjor ble det bygd 15 nye hus til arbeidere. Det blir kjøpt inn skoleutstyr – skolesekker, bøker og blyanter – til alle arbeideres barn. Det er prosjekt i gang for å lære analfabeter blant arbeiderne å lese og skrive. Dessuten får arbeiderne matrasjoner med seg hjem, spesielt ris og matolje.

Paso Robles er modellfarm for andre plantasjer, og også for selveiende småbønder i området. Blant annet demonstrerer de hvordan vanningsanlegg og pakkeanlegg kan planlegges og drives.


Vidar Kristensen, Kirkens informasjonstjeneste
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker