web metrics

St. John`s Community


St. John Community Centre drives av den anglikanske kirke i Kenya. Det ligger i bydelen Pumwani i Nairobi, et slumområde preget av stor arbeidsløshet og fattigdom.

Senteret har et mangfold av prosjekter som alle går ut på å hjelpe innbyggerne i Pamwani til et verdig liv med selvrespekt og tro på at det er mulig å gjøre noe for å komme ut av fattigdom og håpløshet. De har omfattende prosjekter for barn og unge, og her er en av de store utfordringene både å forebygge og informere om HIV/AIDS, men også bekjempe diskriminering og stigmatisering av de HIV positive og AIDS syke og gi pleie og vise omsorg for dem som er rammet.

Senteret er en av Kirkens Nødhjelps partnere i Kenya, og vi drar dit sammen med KN’s Aids rådgiver for Øst Afrika, Alfred Okema. En av grunnene til vårt besøk er at senteret i sitt ungdomsprogram har brukt boken ”Take Charge”, og vi er spente på å høre litt om deres erfaringer med boken. Vi møter Benedict, Nornael, Jared, Sammy, Louise og John, alle fra Pumwani og aktive deltakere i senterets ”Coffee bar ministry”. De forteller om livet i slummen, om arbeidsløsheten, fattigdommen, kriminalitet og vold. Om unge som mister troen på at de har noen fremtid og dermed gir blaffen med hensyn til å beskytte seg mot å bli HIV smittet. ”Vi oppmuntrer hverandre og gjør hva vi kan for å fortelle alle unge vi møter at de ikke må gi opp å tro på at de har en fremtid,” sier de med glød og entusiasme.

Louise forteller at det viktigste kapitlet i ”Take Charge”, slik hun ser det, er det om å ta riktige beslutninger (Chapter 4: To live is to make decisions). ”Selv vi som lever her i Pumwani slummen har ansvar for de valg vi gjør”, sier hun – og forteller om hvordan dette ble diskutert på det ukentlige ungdomstreffet i senteret nylig. Hver torsdag samles ca 60 unge for å samtale om emner som er viktige for dem. ”Vi tar utgangspunkt i ett av kapitlene i Take Charge”, forteller de, ”og så utfordrer vi de unge til å komme med forslag til hva vi skal diskutere neste gang. Vi snakker om alt mulig, om kriminalitet, om voldtekt, om seksualitet, om prostitusjon, om hvordan unge kan få seg en jobb, om økonomisk urettferdighet og korrupsjon.” 

De forteller videre at de benytter både drama, sang og musikk for å informere og belyse de forskjellige aspektene ved HIV/AIDS. Sammy spretter spontant opp og fremfører en rap som han har laget. Han forklarer litt av innholdet: ”If you sleep with many ladies, use condoms!” sier han med et smil og fortsetter: ”Vi må være realistiske. Det nytter ikke bare å si at unge må la være å ha sex. Vi forteller dem både om hva Bibelen lærer, om sex som en god Guds gave og trofasthet som Take Charge understreker – og vi sier at hvis de ikke kan la være å ha sex, så bruk iallfall kondom.”

Tiden går fort sammen med disse unge. De er ivrige når det gjelder å fortelle oss hva senteret og ungdomsmøtene betyr for dem. ”Her lærer vi å snakke åpent om alt mulig. Vi lærer å snakke i forsamlinger – også jenter! Vi oppmuntrer hverandre og gir hverandre tro på at det nytter å kjempe mot at som kan virke håpløst og negativt.” De forteller også at mange av de unge som kommer til senteret er muslimer og at det er et godt forhold mellom kristne og muslimer – noe som blant annet skyldes at de legger stor vekt på dialog og respekt for hverandres tro og overbevisning. Vi drar fra St. John Community Centre med en god følelse. Flott å møte entusiastiske ungdommer som bor i et område preget av fattigdom og håpløshet, men som likevel makter både å ta ansvar for sine egne liv og utfordre sine jevnaldrende til å tro på fremtiden og gjøre riktige valg, både for seg selv og samfunnet de lever i.

Bildet: Sammy, St. Johns Community Centre, Nairobi

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker