web metrics

Undervisning på Ruhija


Fra United Bible Society I Nairobi hadde vi med oss 50 eksemplarer av ”Take Charge”.
Boken ble først presentert for skolens ledelse og lærerne. De oppfordret oss umiddelbart til å holde undervisningstimer ut fra boken både for musikkskolestudentene, bibelskolestudentene og evangelistene som deltok på et intensivt etterutdanningskurs:


Tekst: Estrid Hessellund, utdrag fra Tanzania-rapport 2005.

Undervisning for musikkskolestudentene
Tre kveldssamlinger med utgangspunkt i tre av kapitlene i ”Take Charge”:
* Kap 4. ”Make Decisions”. Om å ta ansvar for eget liv, om å stå imot press fra andre, om ikke å øve press mot andre, men vise respekt for deres valg.
* Kap 2 “Sexuality – a gift from God”. Om forelskelse og kjærlighet, trofasthet og ansvar, sekspress og spørsmålet om kondomer. De uttrykte at det ikke var vanlig å betrakte sex som en gave fra Gud. De var så vant med å høre hvor farlig sex var, hvor farlig det var å gi etter for sine lyster og alt det gale som kunne skje, at det var vanskelig å skjønne at sex er en Guds gave. Kondomspørsmålet er ikke lett å snakke om i en kirkevirkelighet som har som tradisjon å si nei til kondomer, hevde at de kommer fra djevelen og at kristne må si nei til bruken av dem. Men til tross for dette, ble det en åpen samtale – med utgangspunkt i måten kondomspørsmålet er behandlet i Take Charge, hvor det tradisjonelle kristne syn på seksualitet utenfor ekteskapet understrekes, samtidig som en må forholde seg til virkeligheten og at bruk av kondom redder liv.
* Kap 9 ”Don’t judge!” Om Hiv positive som vår tids spedalske, om at ”vi alle er syndere” og ingen har rett til å dømme andre (”Den som kaster den første sten…)

Alle musikkskolestudentene fikk hver sin bok, og de understreket at de ville bruke den til å samtale om disse spørsmålene sammen med venner og familiemedlemmer. Samtidig utfordret temaene vi drøftet dem til å skrive flere sanger om AIDS, noe vi fikk se resultater av allerede den uken vi var på Ruhija.

Undervisning for Bibelskolestudentene
Vi hadde en samling med dem (en dobbelttime). Tema for timen var ”AIDS – a global issue”
Estrid viste statistikk fra UNAIDS som viser utbredelsen og understreker hvordan HIV/AIDS rammer alle samfunnsområder.  Hun fortsatte videre med hvordan HIV/AIDS utfordrer kirkene, med utgangspunkt i et slogan fra kirkene i Sør-Afrika, ”The church has AIDS”. ”For når ett lem lider, lider hele legemet…”(1.Kor 12). Deretter snakket vi kort om hva HIV/AIDS er ut fra kap. 3 i Take Charge ”What is HIV and what is AIDS”. Resten av undervisningstimen tok vi utgangspunkt i kap 2 ”Sexuality – a gift from God” og kap 5 ”Respekt your neighbour”.

Vi møtte en lydhør forsamling hvor flere fortalte etterpå at de ikke var vant til å snakke så åpent om seksualitet. Rektor for bibelskolen uttrykte stor takknemlighet og skulle gjerne gitt oss mer tid dersom vi hadde vært lengre på Ruhija. Han ville ta kontakt med Bibelselskapet i Nairobi og sørge for flere kopier av Take Charge og også oppfordre til å komme i gang med den lenge planlagte oversettelsen av boken til kiswahili.

Undervisning for alle på Ruhija
(studenter, ansatte – inkludert evangelistene på etterutdanningskurs)

Vi ble tildelt den ukentlige fellestime for hele skolen. Denne timen la vi opp som et HIV/AIDS program med Aids sanger ved musikkskolestudentene og en avsluttende HIV/AIDS liturgi. Som tematikk tok vi utgangspunkt i kap 1. ”You are unique” og understreket hvert enkelt menneske uendelige verdi. Med dette som utgangspunkt snakket vi både om seksualitet, om å følge sin egen overbevisning, om tilgivelse og om ikke å dømme noen. Vi avsluttet med elementer fra siste kapittel i Take Charge ”In the hands of God”.

Alle undervisningssamlingene førte til mange gode samtaler med studenter og lærere i løpet av den uken vi var der. De uttrykte behovet for mer åpenhet om seksualitet og at deres kirke i mye større grad burde våge å se virkeligheten i øynene, ikke minst med hensyn til voldtekt og overgrep mot kvinner, dobbeltmoral innenfor kirken, villighet til både å stå for et tradisjonelt kristent syn på seksualitet og samtidig innse nødvendigheten av at kondomer er tilgjengelige for dem som praktiser sex med flere enn en og dem som er usikre på om deres ektefelle har seksuell omgang med flere. Det var nyttig å vise til Kirkemøtets dokument om HIV/AIDS og POSITIV heftet i disse samtalene (begge i engelsk versjon).

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker