web metrics

Liturgidatabase


- Gå til detaljert søkLiturgidatabasen inneholder liturgiske ledd til bruk i gudstjenester og andakter. Temaene spenner fra misjon og solidaritet til miljø, etisk handel og menneskerettigheter. Det meste er utgitt på norsk tidligere i ulike hefter fra Kirkens U-landsinformasjon og andre. Liturgidatabasen vil være under stadig utvidelse. Dersom du har stoff som du synes burde være her - gjerne liturgier som er utarbeidet og utprøvd lokalt - ber vi deg ta kontakt med oss.
En del stoff finnes bare på ett målføre, mens noe finnes på begge. Nynorsk- og bokmålsversjoner er registrert hver for seg som egne elementer.

Slik bruker du liturgidatabasen
Du kan søke på én av søkekategoriene, eller gjøre kryssøk ved å sette inn søkeord i flere kategorier. Noen kategorier har nedtrekkslister hvor du kan velge blant definerte søkeord (for eksempel "land/region"), andre kategorier kan du fylle ut fritt. Typiske søkeord under "tema" er "menneskerettigheter", "miljø", "misjon", "sult" etc. Alle elementene i basen har sitt eget nummer. Dersom du vet hva du skal fram til, er det bare å skrive inn nummeret.

Visning:Når du velger et element fra trefflisten, kommer elementet, eventuelt med noter etc. fram på skjermen. Dette er en vanlig internettvisning (html), men hvis du vil bruke elementet og eventuelt redigere det inn i ditt eget gudstjenesteprogram eller liknende, kan du laste det ned som word-dokument ved å velge denne lenken "last ned utskriftsvennlig dokument" nesten nederst i visningen.

Du kan også få flere opplysninger om elementet ved å velge "mer informasjon..." nederst i visningen.
Alle elementene i liturgidatabasen kan fritt benyttes i lokalt menighetsarbeid. Vi er glad for om du oppgir kilde der hvor det er naturlig.

Dersom du har kommentarer eller forslag til forbedringer, ber vi deg kontakte oss.
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker