web metrics

Menneskerettighetssøndag


Hvert år markerer Den norske kirke menneske-rettighetssøndagen 2. søndag i advent. Det er vanligvis søndagen nærmest FNs menneskerettighetsdag og utdelingen av Nobels Fredspris 10. desember.


Last ned gudstjenestemateriell for 2011:

Ressursdokument med forslag til kunngjøringer og innslag på gudstjenestene de to første søndagene i advent. (.pdf 0,3mb)


Last ned gudstjenestemateriell for 2010:

 

Ressursmateriell Menneskerettighetssøndagen 2010-11 NYNORSK (2.5mb) 

 

Ressursmateriell Menneskerettighetssøndagen 2010-11 BOKMÅL (2,5mb)

 

Materiellet har både tema-artikler og liturgiske opplegg mm, og henter impulser bl.a. fra Det lutherske Verdensforbund, som hadde sin generalforsamling i sommer under temaet "Gi oss i dag vårt daglige brød".

 

 

Veggmaleri over temaet "Gi oss i dag vårt dalige brød"

LVF generalforsamling 2010   Foto: LVF/J.Latva Hakuni 


 

 


Gudstjenestemateriell
Fortellinger, fakta, liturgiske byggeklosser og annen informasjon) kan lastes ned her:

 

2006: "Håp som knuses...som gjenoppstår" (bokmål)
2006: "Håp som døyr...som livnar" (nynorsk)

2005: "Jeg var fremmed..." (bokmål)
2005: "Eg var framand..."   (nynorsk)
2004: "Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred..."  (bokmål)
2004: "Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred..."- (nynorsk)
2003: Tenn lys- for barns og unges menneskerettigheter. (Bokmål)
2003: Tenn lys- for menneskerettane til born og unge. (Nynorsk)


I liturgidatabasen finner du også aktuelt gudstjenestestoff som kan brukes til gudstjenesten på menneskerettighetssøndagen. Søk på ord som fred, menneskerettighet eller rettferdighet i kolonnen for tema (søkerord) på databasen.

Foto: UN Aids

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker