web metrics

Vennskapsmenigheter


Mange norske menigheter har etablert vennskapskontakter med menigheter i andre deler av verden. Kjernen i vennskapsarbeidet er gjensidig og likeverdig utveksling, gjennom post og kanskje over internett, og gjennom besøk. Gjennom personlig kontakt med mennesker i andre deler av verden skapes forståelse og respekt. Kjennskapen til andres levevis øker, og mange får hjelp til å sette et kritisk blikk på vår egen kultur.

Mange steder inngår menighetens kontakt i et større lokalt samarbeid, der skolen holder kontakt med en skole, kommunen med vennskapskommunen, idrettslaget med idrettsgrupper på vennskapsstedet og så videre. Dersom det finnes slike kontakter i lokalmiljøet, bør menigheten knytte seg til dem, i stedet for å starte et annet helt uavhengig arbeid. Dersom det ikke finnes slikt arbeid, kan man trekke andre i lokalmiljøet inn helt fra starten.

Den norske kirkes nord/sør-informasjon vil legge til rette for at flere menigheter får oppleve den inspirasjonen vennskapsarbeid er. Kontakt oss direkte dersom du har spørsmål om vennskapsarbeid, eller se Samarbeidsråd for menighet og misjon.Noen eksempler
Her følger noen eksempler på vennskapskontakter som har fått NORAD-støtte gjennom Den norske kirkes nord/sør-informasjon prosjektstøtte.

Gjester fra Manila på besøk i Norge under Korsveifestivalen, sommer 2005
Belle Yudeco(31 år) Guillermo Delos Satos(26 år) og Tess Mata(39 år) fra Bukus Palad Foundation besøkte Norge og Korsveifestivalen i sommer på invitasjon fra stiftelsen Korsvei og Bukas Palads Venner med økonomiske midler fra Kirkens U-landsinformasjons prosjektstøtte. Les mer om Bukas Palad ved å klikke deg inn her.

Ruth - en ung sørafrikansk HIV-positiv kvinne på besøk til Telemark og Sauherad menighet
Våren 2003 var Ruth Tembi Biyela fra Sør-Afrika på besøk i Norge på invitasjon fra Sauherad menighet med midler fra Kirkens U-landsinformasjons prosjektstøtte.
Ruth er 26 år og i 1996 ble det konstantert at Ruth var HIV-positiv.

Fredrikstad kommune
I Fredrikstad er det etablert omfattende samarbeid mellom kommunen og ulike organisasjoner. Menighetene er meget aktivt med.

Foto i kolonne til høyre (utenfor artikkel): NMS fotoweb

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker