web metrics

Materiell


Materiellet kan bestilles ved henvendelse til materiell@kirken.no der ikke annet er oppgitt. Skriv inn tittel og artikkelnummer i e-posten.

Hustavlen - ropet fra en såret jord

KUI har fått trykket et nytt opplag av "Hustavlen" (tekst Finn Wagle).
Hustavlen ble laget til konferansen "Som Gud på jorden" - om etikk og naturforvaltning i Trondheim 2001. Hustavlen er velegnet til gudstjeneste- og foredragsvirksomhet. Pris: 10 kr pr. stk for de store, 5 kr pr.stk for de små.
Bokmål: A4 - artkkelnr. 4524, A5 - artikkelnr. 4525.
Nynorsk: A4 - artkkelnr. 4526, A5 - artkkelnr. 4527.
Engelsk: A4 - artkkelnr. 4529.

 
Nytt ressursmateriell: En Kropp (Last ned som PDF) Se omtale på kui.no
”Én Kropp” er et helt nytt ressursmateriell for kirkene med refleksjoner fra Norge, Danmark, Zambia og Mosambik i møte med hiv og aids. Erfaringen av stigmatisering går allikevel langt utover det som knytter seg til hiv.Grønn kirkebok  2007
Skaperverk og miljø, forbruk og rettferd i menigheten

Ny utgave (269 s) med et mangfold av artikler, gudstjenesteopplegg, bibelarbeid, fortellinger og handlingsalternativer til bruk i menightesliv og trosopplæring.
Utgitt av IKO-Forlaget AS og Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI).

Selges v. henv. til IKO (ordre@iko.no)
el. tel 22 59 53 00
eller KUI (estrid.hessellund@kirken.no)
el. tel 2308 1276

 

Grønn kirkebok 1996 (Last ned som PDF)

Grønn Kirkebok er 125 sider tettpakket med tips til hvordan du kan gjøre forbruk og rettferd - miljøvern, rettferdig handel, solidaritet - til en naturlig del av menighetens liv. Her finner du liturgisk materiale, hjelp til bibelstudier, veiledning til å finne nytt i salmebøkene, prekentips og massevis av praktiske ideer for hva din menighet kan gjøre for å bli en grønn menighet. - En gullgruve! Grønn Kirkebok finnes også i sin helhet på nettet
Artikkelnr: 4511


HIV/AIDS som utfordring til Den norske kirke
HIV /AIDS som utfordring til Den norske kirke. (rød utgave). Dette heftet var saksdokument til Kirkemøtet 2003, der hiv-epidemien ble løftet fram som en av vår tids største diakonale utfordringer globalt og nasjonalt. Heftet innholder dels bakgrunnsstoff om hiv/aids, kirkelig erfaring og arbeid i forhold til hiv/aids, teologiske refleksjoner, sentrale temaer og Kirkemøtets vedtak, der hele Den norske kirke utfordres til å handle. Menighetene oppfordres hermed til å ta dette heftet i bruk som grunnlag for lokale informasjons- og samtaleopplegg. Pris: kr. 10,- Utgitt av Den norske kirke / Kirkens u-landsinformasjon.
Artikkelnr: 4512


 
Positiv - Les mer
Positiv er blitt til på grunnlag av vedtak på Kirkemøtet 2003 og Ungdommens kirkemøte 2004 i Den norske kirke. Begge kirkemøtene vedtok at hiv & aids, stempling og global rettferd bør være sentrale temaer i alle kristne ungdomsmiljøer. Boka er utgitt på Verbum forlag, og utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Aksept (Kirkens bymisjon), Changemaker, Frelsesarmeen, Hiv-Norge, KFUK-KFUM Global, Kirkerådet, Kirkens Nødhjelp, Norges kristne råd og KUI, Den norske kirkes nord/sør-informasjon. Pris kr. 100,-
Artikkelnr: 4516


 
AMISTAD - Vennskapskonfirmanter - (Last ned som PDF)
AMISTAD – Vennskapskonfirmanter Kråkerøy menighet, Fredrikstad, har gjennom flere år arbeidet med begrepet ”Vennskapskonfirmanter” som en del av sitt vanlige konfirmantopplegg. I dette heftet ønsker de å dele av sine erfaringer, slik at disse kan bli til inspirasjon for mange andre menigheter. Heftet inneholder både ideer og praktisk veiledning om hvordan man kan gå i gang, og et generelt opplegg for ”Konfirmantsamvær om vennskap” – en skisse til en dobbelttime for konfirmanter om vennskap lokalt/globalt. Utgitt av Kirkens u-landsinformasjon.
Artikkelnr: 4500


 
Vandring på korsveien
Ferdig opplegg til varierte korsvandringer i fastetiden eller til påske, med introduksjoner og eksempler fra hele verden. Velegnet som inspirasjonskilde til egne arrangementer. Plakater med kunstverk til hver av stasjonene kan kjøpes i tillegg (kr. 75,- for sett på 15 plakater). 80 sider.
Artikkelnr: 4506


 
Veien til Damaskus
Veien til Damaskus (3.opplag) ”Veien til Damaskus” ble utgitt første gang 1989-90, skrevet av kirkeledere i Sør som ”et kall til omvendelse fra kristne i den tredje verden”. Det er et historisk dokument, som lenge har vært utsolgt, men som flere har etterspurt. Det er nå trykket opp i nytt opplag, med en ny Prolog, der Kirkenes millenniums mål 2015 – ”En utfordring til handling” er gjengitt. Pris: kr. 30,- Utgitt av Kirkens u-landsinformasjon, Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp.
Artikkelnr: 4515


 
Sannheten skal gjøre dere fri
Messe fra det sørlige Afrika. Gjennomarbeidet messe med liturgiske ledd og sanger fra det sørlige Afrika. Ypperlig for kor eller menigheter som vil prøve noe nytt. Også velegnet som inspirasjonsmateriale for kantorer og dirigenter, uten at man trenger å sette opp hele messen. Kopioriginal til menighetshefter kan sendes gratis.
Artikkelnr: 4510


 
Alt har sin tid
50-siders hefte om tid, fri tid og frigjøring til å leve i tiden. Inneholder tekster og betraktninger om bruk av tid, fra vårt land og fra andre kulturer. Tilrettelagt for bruk i studiegrupper. Fullt av tanker og ideer som treffer mennesker i vår tid. Mye inspirasjon til andakter og prekener. Heftet har vært brukt i en rekke bibel- og samtalegrupper. 
Artikkelnr: 4509

 
Bønn jorden rundt
Utgitt av Norges Kristne Råd/Jubileum 2000. Inneholder én bønn for hver uke i kirkeåret. Bønnene er hentet fra kirker over hele verden. Mange er gjengitt på originalspråket i tillegg til norsk.
Artikkelnr: 4517


 
Bibelske kvinneskikkelser
Arbeids- og veiledningshefte knyttet til Lucy DSouzas fantastiske billedteppe. Dessverre er det ikke flere opplag av av billedteppet. Imidlertid kan heftet som inneholder meditasjoner, bakgrunnsstoff fra India, bibelstudier og liturgisk materiale, brukes uavhengig av teppet. 50 s.
Artikkelnr: 4501


 
Bibelske kvinneskikkelser. Bildeteppe
Bildeteppet setter fokus på bibelske kvinneskikkelser gjennom 7 fortellinger om kvinner fra GT og NT. Teppet er utformet av en bildekunster fra India, og lar dermed både kvinner fra Sør og Bibelens kvinner tale. Bildet egner seg til bruk i gudstjenesten og som menighetspedagogisk opplegg for ungdommer og voksne. Størrelse: 116 cm x 76 cm.
Artikkelnr: 4502


 
Bilder til "Vandring på korsveien"
Reproduksjoner av 15 tresnitt i A3-format laget av den sør-afrikanske kunstneren Azaria Mbatha. Bildene brukes ved "stasjonene" langs en korsveimeditasjon eller korsvandring, (se heftet ovenfor). Kirkens U-landsinformasjon 1997. Pris for 15 bilder
Artikkelnr: 4507


 

Jeg var fremmed
Studie- og idéhefte om kirken og den fremmede, 80 sider. Hefte tar fram bibelfortellinger, bønner, liturgisk materiale og kunst som kaster lys over kirkas møte med blant annet flyktninger og innvandrere. Inneholder også opplegg til samtalegrupper.
Artikkelnr: 4503

 
Mennesker kjemper for livet
Mennesker kjemper for livet. Menneskeverd og menneskerettigheter i en globalisert verden. Red. Kjetil Fretheim. Boken inviterer til refleksjon og diskusjon om menneskets verdighet, synet på mennesker i Nord og Sør som mottakere og givere, undertrykkere og offer – og hvordan man kan realisere visjonen om en mer rettferdig verden. Boken innholder 8 artikler og er blitt til i et samarbeid mellom Mellomkirkelig råd/Menneskerettighetsutvalget, Kirkens u-landsinformasjon, Norske Kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp og Samisk kirkeråd. Pris: kr. 198,- Utgitt av Verbum forlag. Bestilles fra Verbum forlag, PB 7062 Majorstuen, 0306 Oslo. E-mail: ordre@bibelselskapet.no  Telefon 22 93 27 00
Artikkelnr: 4519


 

Søk Herren - gled dere i håpet
Bibelstudier om rettferdighet utviklet i samarbeid med kirker i det sørlige Afrika.
Artikkelnr: 4508

 
Solidariske skritt – pedagogiske byggeklosser med inspirasjon fra Brasil
En skattkiste for alle som leter etter nye undervisningsopplegg i og arbeidsmåter i trosopplæring og menighetsarbeid forøvrig. Se mer om boka på IKO-Forlagets hjemmeside: www.iko-forlaget.no 

 
Håp for verden
Studiebok (150 s.) med ti artikler om kirken og menneskerettighetene skrevet av norske eksperter på kirkeliv og menneskerettigheter. Alle artiklene er utstyrt med spørsmål til samtale.
Artikkelnr:

 
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker