web metrics

Betlehem - en innemurt by


Artikler: Reiseskildringer
Betlehem - en innemurt by
Julebetraktninger fra Betlehem
For å feire friheten
Flyktningene i steinrøysa
En ung mann i Afganistan
Møte med Amos Ruhija
Drømmefangersøndag på Ruhija


«For det var ikke plass til dem i herberget.» (Lukas 2,7b) Les beretningen om dagens Betlehem fra Trond Pedersen som har vært med på Kirkenes Verdensråd/Kirkens Nødhjelps ledsagerprogram.

Jeg har arbeidet i den palestinske landsbyen Jayyous på den okkuperte Vestbredden. En av fridagene mine benytter jeg til å besøke Betlehem, en sentral by i kristendommens historie. Her finner vi Rakels grav, og her ble kong David født og salvet. Og i følge juleevangeliet er dette byen hvor Jesus ble født.

Fra den praktfulle Damaskusporten i muren som omgir Jerusalems gamle bydel, tar jeg lokalbussen til Betlehem. Turister blir ofte advart mot å bruke lokal transport, men minibussen frakter meg trygt til kontrollposten utenfor Davids by. De bevæpnede, israelske soldatene slipper bussen igjennom. Jeg går av like etter for å møte mine kolleger i ledsagerprogrammet, norske Rikke Nicolaisen og svenske Sara Bodin. De guider meg gjennom en ny trang port, men denne gangen er det ikke noe vakkert byggverk som møter meg.

Mur
Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker israelske myndigheter å bygge en mur rundt hele den hellige byen. De første som blir innestengt, er beboerne i en palestinsk flyktningeleir. Lekeplassene deres skal overtas av beboere i nye, israelske bosettinger som bygges rett utenfor byen. Turister skal siden ledes via en ny veg inn til sentrumskjernen for å slippe å møte noen av innbyggerne i Betlehem som stort sett består av muslimske og kristne palestinere.

Paralleller
Vi kommer til Krybbeplassen (Manger Square). Der møter vi Hermina Damons som leder programmet vårt i Jerusalem. Hun er svart sørafrikaner og var aktiv i motstandskampen mot apartheidstyret i hjemlandet sitt. I likhet med sine mer profilerte landsmenn, Desmond Tutu og Nelson Mandela, ser hun klare paralleller mellom apartheidpolitikken og den politikken israelske myndigheter i dag fører, der bl.a. innemuringen av palestinske byer er et sentralt element.

Fødselskirken
Vi bøyer hodet ved Ydmykhetens dør for å komme inn i Fødselskirken fra 300-tallet. Det gir en spesiell følelse å være så tett innpå en helt sentral plass i den kristne tro. Nede i kjelleren tenner jeg et lys ved Fødselsgrotten og minnes det som skjedde her i helt andre omgivelser for over to tusen år siden.

Kultursenter
Etterpå fortsetter vi vandringen mot Betlehems Internasjonale Senter som ledes av Mitri Raheb, en profilert palestinsk prest i Christmas Lutheran Church like ved. Inne i senteret er det utstilt produkter av lokale palestinske kunstnere. I ærbødighet kjøper jeg ei julekrybbe nydelig utskåret i oliventre og to figurer laget av glasskår fra den siste israelske beleiringen av byen i 2002. Den ene glassfiguren forestiller en engel og den andre ei fredsdue med en grønn olivenkvist i nebbet.

Plass
Med julekrybba og glassfigurene i ryggsekken går jeg tilbake gjennom den trange porten i den nye betongmuren. Mens jeg betrakter dette grelle byggverket, går tankene mine tilbake til juleevangeliet, til Josef og Maria som ikke fant plass i herberget i Betlehem. Og jeg spør meg sjøl: Hva er det som skjer i Det Hellige Land? Hvorfor er det ikke plass til alle her? Hvor lenge skal folk ydmykes? Hvorfor isoleres en hel by bak en mur? Og hvorfor skjer dette akkurat her hvor Fredsfyrsten kom til verden?

Håp
Med disse tankene i hodet sjekkes jeg ut av kontrollposten. Med meg har jeg tre håndfaste eksempler på kulturskatter som jeg håper på sikt kan være med på å gi fred i denne snart helt innemurte, hellige byen.

PS
På vei hjem til Norge var jeg igjen innom Betlehem. Da så jeg den nye terminalen som er inngangsport til den hellige byen. Folk må nå gå spissrotgang for å slippe igjennom sperringene - en skremmende opplevelse for oss besøkende. Likevel - vi kan ikke annet enn håpe og be om at det må bli en fredelig jul både i Betlehem og ellers i verden.

For videre lesing anbefales:
Mitri Raheb: Betlehem under beleiring. Oversatt av Asle Dingstad. Luther Forlag i samarbeid med Kirkens Nødhjelp 2005.

Foto: www.eappi.org

*

Elin Værnes Antonisen er ny norsk ledsager i Betlehem. Elin kan kontaktes på telefon: +972 54 629 5287, eller e-post: elinva@gmail.com  

Ledsagerprogrammet EAPPI, Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel, drives av Kirkenes Verdensråd. I Norge er dette et fellesprogram mellom Kirkens Nødhjelp, KFUK-M Global, Mellomkirkelig råd for den norske kirke og Norges kristne råd. Kirkens Nødhjelp har en koordinerende rolle. Programmet er en del av ”Den økumeniske kampanjen mot den ulovlige okkupasjonen av Palestina: støtt en rettferdig fred i Midtøsten”. Det er også en del av Kirkenes Verdensråds kampanje ”Tiår mot vold” som startet i februar 2001 og som sammenfaller med ”FNs tiår for fredskultur og ikke-vold for verdens barn”.
                En viktig del av ledsagernes arbeid er å formidle historiene til palestinere og israelere de har møtt som deltakere i Ledsagerprogrammet, til publikum i Norge. Ledsagerne kan formidle hverdagshistoriene til folk; de er unike førstehåndsvitner til hvordan konflikten preger folks hverdag. Ledsagerne kan holde foredrag tilpasset forskjellige publikumsgrupper, lage utstillinger, arrangere filmframvisninger med diskusjon og lignende. Er du interessert i å få besøk av ledsagere kan du kontakte: Anne Veiteberg: anne.veiteberg@nca.no, telefon: +47 982 46 435 eller Mia Østergaard: mia.ostergaard@nca.no
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker