web metrics

LIDIO - En uvanlig historie


Andre artikler om krig og konflikt

- Uredd prest
- Bønn om fred i Israel og De Palestinske områder


 

Bokomtale


LIDIO – En uvanlig historie

Av Ole Jakob Løland

Spartacus Forlag AS, 2009


Dette er historien om en uvanlig mann og hans reise fra Paraguay til Hønefoss og tilbake igjen til Paraguay.

Lidio Dominguez var teologistudent i Buenos Aires da militæret tok makten i Argentina (1955). Han engasjerte seg på de undertryktes side og kjempet en mangeårig kamp i motstandsbevegelsen i Argentina og Paraguay.

Etter fengsling og tortur flyktet han til Norge i 1977. Her var det få som interesserte seg for hans bakgrunn. Samtidig som han var sosialklient på Hønefoss, var han rådgiver for paven og deltok i hemmelige møter med den latinamerikanske geriljaen. Først da han skiftet navn til Nils Myrland, fikk han jobb i Norge. Etter hvert engasjerte han seg også i lokalpolitikken, som leder av Ringerike SV.

Nå er han tilbake på kontinentet han flyktet fra, som rådgiver for regjeringen i Paraguay.

September 2010 var han gjest på Fairtrade - kommunekonferansen i Sauda, hvor han i et intervju med Eskil Havgar fortalte om sitt livslange engasjement for fattige og undertrykte – og om sin egen forsoning med egen undertrykkelse.

Ole Jakob Løland (prest i Den norske kirke) har skrevet en meget leseverdig bok om Lidio. Samtidig med historien om en uvanlig mann, får vi mye av Latin-Amerikas historie presentert. For tredve år siden vekket hendelsene internasjonalt engasjement, men siden er mye av dette glemt. Derfor er Lidios stemme viktig i dag. Han formidler ikke bare kontinentets historie sett fra stat og krigsherrers side, men han gir oss folkets, arbeidernes, bøndenes og studentenes perspektiv.

Samtidig får vi også kirkehistorie fra 60-tallet og framover. Frigjøringsteologien bryter fram. Biskoper kommer hjem fra Det andre Vatikankonsil og setter de fattige først. Demokrati, menneskerettigheter og fellesskap over religiøse grenser får innflytelse på den tradisjonelle katolske kirke og gir kirkene ny vitalitet – en årrekke under pave Paul VI (1963-78). Senere blir situasjonen annerledes igjen under de neste paver.

Dette er også en historie om myndiggjøring av folk, om demokrati- og samfunnsbygging og om rettighetstenkning.

Jeg anbefaler alle som arbeider med nord/sør-informasjon, folkeopplysning og frigjøringspedagogiske og –teologiske perspektiver å lese denne boken!

Estrid Hessellund

20.11.2010

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker