web metrics

Om oss


Kui in English

Den norske kirkes nord/sør-informasjon er et "ressurssenter" og et organ under Kirkerådet og Mellomkirkelig råd med det formål å drive opplysning, kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid om nord/sør- og utviklingsspørsmål.

Nord/sør informasjons hovedmål er å styrke menighetenes arbeid for fred, global rettferdighet, solidaritet og vern om skaperverket, basert på en kristen etisk forståelse av menneskeverdet.

Kommunikasjonsstrategi for KUI (Dnks nord/sør informasjon) 2011-2014 (del 1)

Kommunikasjonsstrategi for KUI (Dnks nord/sør informasjon) 2011-2014 (del 2)


Arbeidet vårt
Vårt arbeid omfatter informasjonsdeling gjennom nettsidene www.kui.no samt produksjon av ressursmateriell og gudstjenstemateriell. Vi arbeider også med kulturformidling og vennskapssamarbeid med søsterkirker og menigheter i Afrika, Latin-Amerika og Østen. Seminarer og foredragsvirksomhet er også en viktig del av vårt arbeid fordi vi ønsker å være i kontakt med menigheter, bispedømmer og organisasjoner.

Nord/sør informasjon er er et arbeidsområde i Kirkerådet og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Nord/sør informasjons virksomhet er i hovedsak finansiert av NORAD gjennom en 4-årig rammeavtale, der Nord/sør informasjon også er en del av RORG-samarbeidet.

Ansatte
Den norske kirkes nord/sør-informasjon har for tiden to fast ansatte, en i fulltid og en i en mindre prosentstilling. I tillegg gjør mange frivillige medarbeidere en viktig innsats, og konsulentene i Kirkerådet og Mellomkirkelig råd bidrar til konkrete prosjekter.  

Kontakt oss
Den norske kirkes nord/sør-informasjon
Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo

Telefon: +47 23 08 12 00
Fax: +47 23 08 12 01

E-post: bha@kirken.no

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker