web metrics

Organisasjon


Nord/sør informasjon begynte sin virksomhet i 1977 som et samarbeid mellom Kirkerådet, Kirkens Nødhjelp og Det Norske Misjonsselskap. Rammeavtalene med NORAD gjelder for fire år om gangen. Den gjeldende rammeavtalen gjelder for perioden 2011-2014.

Den norske kirkes nord/sør-informasjon ledes av et utvalg, som oppnevnes for fire år av gangen, og driver sitt arbeid tett knyttet til sekretariatet for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd. Dnks nord-sør informasjon støttes av NORAD, og det er Mellomkirkelig råd som har det overordnede ansvaret for økonomien og for rammeavtalen med NORAD.

Mellomkirkelig råd oppnevner de 7 medlemmer av utvalget, mens Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd/Global Info har hver sin observatør.

Kristian Larsen er valgt som leder for perioden 2012-2015.

Navneendring 2005
Den 1.april 2005 endret organisasjonan sitt navn fra Kirkens U-landsinformasjon til Den norske kirkes nord/sør-informasjon.

Komitéen (styret) arbeidet for en navneendring i 2004. Begrepet "u-land" er barn av sin tid på 70-tallet, men fornemmes nå utgått på dato. Videre har det vært et ønske å markere at Nord/sør informasjon er et organ for Den norske kirke.

Nytt navn ble vedtatt av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, mars 2005.

Navnet på engelsk er uendret:Church of Norway Development Education Service. Web-adressen er også uendret: www.kui.no

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker