web metrics

Til menighetsbladet


Se også:

- Kortnytt
  
- Reportasjetips

Redaktøren av menighetsbladet har en av de viktigste funksjonene i kirkens kommunikasjon. Menighetsbladene blir lest!

Selv om menighetsbladet først og fremst skal inneholde lokalt stoff, er det er viktig å vise at menigheten er del av et verdensomspennende nettverk av kirker over hele jorda. Ofte er det plass til små notiser på en ledig plass i bladet. Det kan gjerne bli en vane å putte inn en kort-nyhet fra en kirke i Sør på et slikt sted. For mange i nærmiljøet kan det bli den eneste påminnelsen de får om at kirka er til stedet over nesten hele verden, og at kirkene ofte går i bresjen i kampen for utvikling og rettferdighet.

"Kortnytt" presenterer løpende små nyheter hentet fra det internasjonale kirkenettverket.

Noen ganger bør det også være rom for reportasjer om internasjonale spørsmål med en lokal vri i menighetsbladet. "Reportasjetips" vil jevnlig presentere forslag til saker bladet kan ta opp.

Alt stoffet på Den norske kirkes nord/sør-informasjons hjemmesider, med unntak av bildene, kan fritt benyttes i menighetsbladet så lenge kilde oppgis. Send en kopi av bladet til Den norske kirkes nord/sør-informasjon, Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo når bladet kommer ut.

Send gjerne kirkerelaterte reisebrev eller artikler og reportasjer som kan være aktuelt å publisere på KUIs nettsider på e-post til KUI på kui@kirken.no
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker