web metrics

Kortnytt


Følgende kortnytt-saker ligger ute. De kan brukes som de er, eller forkortes.

St. Oscar Romero?
Kirker kritiserer narkoplan i Colombia
Fornyelse i Armenia
Spedalske drømmer om framtida
Indiske kirkeledere ønsker fred med Pakistan
Ny biskop krever rettferdighet i Zimbabwe
Ortodoks kirketopp ønsker dialog i Iran
Amerikanske kirker taler Bush midt imot

St.Oscar Romero?
Mange nordmenn kjenner erkebiskop Oscar Romero, blant annet fra filmen om hans liv som gikk på kinoer i 1990.
Romero var erkebiskop av San Salvador, hovedstaden i El Salvador, og ble drept mens han feiret messe i et sykehuskapell 24. mars 1980. Romero var kjent som en talsmann for de fattige og en uredd kritiker av de militæres voldsbruk. En sannhetskommisjon fra FN påviste at det var militære ledere som hadde beordret drapet på ham.
Nå har kristne fra Latinamerika startet en kampanje for å få paven til å anerkjenne Romero som martyr. Målet er at han til slutt skal helgenkåres. Romero er blitt et symbol for fattige kristne i hele Mellom-Amerika, og den årlige markeringen av dødsdagen hans er blitt en viktig merkedag i flere land.
I Vatikanet er det imidlertid skepsis mot å helgenkåre Romero. Konservative kirkefolk frykter at en helgenkåring av Romero vil bli sett på som en anerkjennelse av den latinamerikanske frigjøringsteologien. Paven har vært skeptisk til denne retningen, som ellers er kjent for å gi håp til fattige mennesker i hele det katolsk-dominerte Latin-Amerika.

(Kirkenes Verdensråd - KUI)

Kirker kritiserer anti-narkoplan
Det nasjonale kirkerådet i USA har kritisert den amerikanske støtten til kampen mot narkotika i Colombia. Colombia produserer tre firedeler av verdens kokain, og myndighetene har bedt om hjelp til å bekjempe narkotikaen. USA har bevilget 1,3 milliarder dollar til en hjelpeplan.
Kirkene i USA tror at den storstilte planen, som ble startet under president Clinton, ikke vil løse problemene i Colombia. Støtten skal først og fremst brukes til militære operasjoner mot narko-handlernes geriljahærer. Kirkene i USA frykter at aksjonen vil føre til enda mer vold, og bli utnyttet av Colombias militære til å nedkjempe opposisjonen i landet. I stedet for militære operasjoner burde det vært satset enda mer på å gi fattige koka-dyrkere hjelp til å legge om produksjonen til nyttige vekster, mener de amerikanske kirkene. Mange fattige bønder ville rett og slett sulte uten inntektene fra narkotikaproduksjonen.

(Kirkenes Verdensråd - KUI)

Fornyelse i Armenia
Armenia, som inntil for ti år siden var en del av Sovjetunionen, er verdens eldste kristne stat. I år 301, 12 år før kristnedommen ble tillatt i Romerriket, ble kristendommen statsreligion i dette landet, og Den Armenske Apostoliske Kirke, som hører til den ortodokse tradisjonen, er en av verdens eldste kirker.
I høst feiret Armenia 1700-årsjubileum for kristendommen i landet, da en ny katedral i hovedstaden Jerevan ble vigslet. Kirkeledere fra hele verden var til stede. Den armenske kirkens øverste leder, katolikos Karekin II, snakket om gjennoppbygningen av kirken og kirkelivet etter Sovjet-tiden i talen ved kirkevigslingen:
"Ånden fra oppstandelsesdagen virker igjen i Armenia. Kirker som var undertrykt, reiser seg, og nye kirker blir bygd. Herrens ånd har steget ned til armenerne, som virkelig ønsker å leve i frihet og fred."
Flere norske menigheter har fått øynene opp for dette spennende landet, og nye vennskapsrelasjoner mellom Norge og Armenia er i ferd med å bli bygget opp.

(Kirkenes Verdensråd - KUI)

Spedalske drømmer om framtida
I India har en kristen organisasjon, The Leprosy Mission, tatt i bruk kunst i arbeidet for de spedalske. Det er like viktig å bekjempe fordommene rundt spedalskhet som selve sykdommen, mener organisasjonen. I høst inviterte de unge mennesker som har sykdommen til et seminar med overskriften "min drøm".
"Selv familien min tror at vi spedalske ikke kan utrette noen ting," fortalte 16 år gamle Geeta Sharma, som sluttet skolen da hun fikk sykdommen som 14-åring. "Vi trenger oppmuntring og anerkjennelse. Det vil hjelpe oss til å leve normale liv." På seminaret arbeidet hun og de andre med maleri og andre kunstarter, sammen med kyndige veiledere.
India har i dag 70 prosent av de registrerte tilfellene av spedalskhet i verden. Sykdommen kan føre til lammelser og til store skader på armer og ben.

(Kirkenes Verdensråd - KUI)

Indiske kirkeledere ønsker fred med Pakistan
Det nasjonale kirkerådet i India, som organiserer 29 ortodokse og protestantiske kirker i India, advarer myndighetene i landet mot "krigs-hysteri" i en uttalelse 7.januar. "Fred kan bare oppnås ved dialog på alle nivåer", sier lederen for kirkerådet, den ortodokse biskopen i Bombay, Geevarghese mar Coorilos.
Kirkene understreker at de støtter landets regjering i kampen mot terror, men ønsker at den skal gjøre enda mer for å unngå at konflikten i Kashmir ender i åpen krig. På første juledag sto mange kristne sammen med sekulære grupper som demonstrerte for fred i New Delhi, blant annet med en flere hundre meter lang menneskelig kjede rundt det kjente monumentet "India Gate".
Det er omkring 30 millioner kristne i India. Også den katolske kirke i landet advarer mot krig.

(KUI - Kirkenes Verdensråd)

Ny biskop krever rettferdighet i Zimbabwe
"Vi kan ikke kompromisse når det gjelder sllike verdier som sannhet, rettferdighet og kjærlighet. Slike verdier kan bringe fred," uttaler biskop Litsietsi Maqethula Dube i den lutherske kirken i Zimbabwe. Dube har nettopp tatt over som den fjerde svarte lederen av kirkesamfunnet, som ble opprettet at svenske misjonærer.
Zimbabwe har gjennomlevd en nedadgående voldsspiral de siste årene, og mange mennesker er drept i opptøyer og vold. Biskopen mener kirkene må være tydelige i kampen for rettferdighet: "Dersom det som skjer bryter med kristne verdier, vil jeg ikke være stille. Jeg kan ikke gjøre kompromisser om de kristne verdiene. Kristne må være kristne hele tiden, også i det politiske livet, ikke bare på søndager." Dube mener at volden skyldes at noen forsøker å gjøre partipolitikk ut av det som er et grunnleggende problem i landet: Urettferdig fordeling av jord etter kolonitiden.
Omkring tre firedeler av Zimbabwes befolkning er kristne.

(KUI - Kirkenes Verdensråd)

Ortodoks kirketopp ønsker dialog i Iran
De ortodokse kirkenes fremste leder, patriark Bartholomeos I, besøkte Iran i januar. Han hadde blant annet samtaler med president Mohammad Khatami og landets åndelige leder Ayatollah Ali Khamenei. "Dialog mellom religiøse grupper på overvinne fordommer og alt annet som står i veien for fredelig sameksistens", sa patriarken på møter i Teheran, og presidenten kvitterte med å utfordre tilhengere av alle religioner til å "lytte til profetenes budskap og oppmuntre til religiøse verdier, slik at vi kan fjerne diskriminering, urettferdighet og truslene mot sivilisasjonen."
Iran har vært strengt islamsk siden revolusjonen i 1979, men det er nå flere tegn til åpenhet i forhold til de religiøse minoritetene i landet. Også den katolske kirke har hatt samtaler med lederskapet, og blant annet blitt enig om et samarbeid om felles skolebøker for kristne og muslimske barn, om miljøprosjekter og utveksling for ungdom. Det er omkring 150 000 kristne i Iran.
(KUI - Kirkenes Verdensråd)

Amerikanske kirker taler Bush midt imot
Det nasjonale kirkerådet i USA har gått sammen med miljøorganisasjoner for å bekjempe planene om oljeboring i Alaska. Bush har ønsket å åpne Alaska, også områder i nasjonalparker, for oljeselskapene.
I TV-kampanjen som kirkerådet har bidratt til, heter det at USAs energibehov kan løses "raskere, renere, billigere og tryggere med ny teknologi og med alternative energikilder som sol- og vindkraft". Tilsvarende synspunkter kommer fram i avis-annonser.
"Kristne tar på alvor bibelens ord om å være gode forvaltere," sier Robert Edgar som er president i kirkerådet, "Det betyr at vi må finne smartere, renere, tryggere måter å dekke behovet for energi uten at vi gjør opprettelig skade på de gavene naturen har gitt oss, og som vårt land er så rikelig velsignet med."
Det amerikanske kirkerådet har i flere år prøvd å gjøre miljøarbeid til en viktigere del av virksomheten.

(KUI - Kirkenes Verdensråd)
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker