web metrics

Internasjonal diakoni


Med ny Plan for diakoni i Den norske kirke er det internasjonale og globale aspekt blitt satt mer i fokus. 

Definisjon
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluserende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Globaliseringen utfordrer diakonien spesielt. Kulturelt og etnisk mangfold gjenspeiles i menighetens liv. Mennesker som lider angår oss, om de befinner seg i umiddelbar nærhet eller i andre land. Vern om skaperverket handler om et globalt og et lokalt ansvar. Alt dette avspeiles i de lokale diakoniplaner. (Fra Plan for diakoni).

Utfordringen for diakonien er menneskets sårbare sider - motgang, kriser, lidelser, undertrykkelse, fattigdom - alle steder der menneskeverdet blir krenket. Diakonien synligjør Guds kjærlighet til mennesker gjennom medmenneskers handlinger.

Det vil være til stor hjelp for menigheten å bli bevisst på at det internasjonale engasjementet er en selvfølgelig del av diakoniarbeidet.

Kirkens Nødhjelp (KN) ivaretar en viktig del av den internasjonale diakonien på vegne av blant annet Den norske kirke. Støtte til KNs arbeid er internasjonal diakoni. Der menigheten har en KN-kontakt er det naturlig at vedkommende sitter i diakoniutvalget.

Pengestøtte er viktig, men kan bli en lite engasjerende form for tjeneste. I flere av publikasjonene fra Den norske kirkes nord/sør-informasjon er det eksempler på konkrete tiltak som kan gjøres lokalt i tillegg til givertjeneste. Det finner du bl.a. under Miljø, forbruk og rettferd her på nettsidene.

Gudstjeneste: Den internasjonale diakonien hører også med i gudstjenestelivet for eksempel ved at man feirer Skaperverkets dag eller at internasjonale temaer tas med i forbønnen og at det brukes sanger og bønner fra andre deler av verden. Finn konkrete forslag under Gudstjenesteressurser.


Det er lettere å realisere visjonen om å gjøre internasjonal diakoni til en del av menighetslivet hvis det er integrert i menighetens plandokumenter. Vi har laget en liste med konkrete forslag til hvordan dette passer inn i diakoniplanen.

Se også: Ideer til dia-tips (PDF)

Boktips
Kjell Nordstokke, Verdensvid tjeneste. En innføring i internasjonal diakoni, Verbum, 1994
Grønn kirkebok (IKO-forlaget og KUI 2007)

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker