web metrics

Ideer til diapraksis


Forslag til temaer og arbeidsformer i arbeidet med diakoniplanen i menigheten.

DIAPRAKSIS – internasjonal diakoni integrert i menighetens diakoni og trosopplæring. Utgangspunkt: Strategiplan for Den norske kirke 2005-2008 og Plan for diakoni i Den norske kirke. Pdf. (Ny 2007)

 Last ned hele idearket (Oppdatert 14.11.2006)Del A. Materielt livsgrunnlag og sosial rettferdighet


Fasteaksjon
Også med voksne deltakere! Se "I praksis"-heftet om "Misjon-Diakoni-Økumenikk".

Forbruk og rettferd
Temaer fra "Forbruk og rettferd"-dokumentet:

 • Merkeordning for rettferdig handel (Max Havelaar-kaffe og te)
 • Ressursbevissthet (Grønnt kontor/ENØK-tiltak/transport, "Vår grønne menighet"...)
 • Bruk av tid og penger (givertjeneste/kirkeofringer...)
 • Gjeldsslette-tiltak ("Jubileum 2000")
 • "Søk Herren - gled dere i håpet" (bibelstudie om jubelår/økonomisk rettferd)
Menneskerettigheter
Se KM -98 "Håp for verden" /"Levende håp".

Gudstjenesteliv
Bruk "det grønne kirkeåret" og "Grønn kirkebok".


Del B. Kontakt og fellesskap

 • Fremmede/flyktninger ("Jeg var fremmed...."-studieheftet)
 • Vennskapskontakter/vennskapsmenigheter
 • Kontakt til minoritetsgrupper i lokalsamfunnet (samer, tatere osv.)
Gudstjenesteliv:

 • Diakoniens søndag 14.søndag etter pinse
 • U-landssøndag 19. søndag etter pinse
 • Menneskerettighetssøndag 2.søndag i advent
 • Misjon i åpenbaringstiden
 • Fastetiden / Korsvandringer ("Vandring på korsveien"-hefte + plakater)
 • Taizé-gudstjenester
 • Forbønner, bekjennelser, symbolhandlinger, tekster og toner fra Sør
Del C. Sjelesorg


Del D. Helse og omsorgsarbeid

 
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker