web metrics

En landløs tysk 2. generasjonsutvandrer blir risbonde


(Brasil 2004): "Det var så deilig ute på landet…" Slik begynner H.C. Andersen sin fortelling om "Den stygge andungen". Om andungen som var så stygg og ble mobbet, men likevel til slutt ble til en fin hvit svane.

Da vi møtte risbonden Zanke og hans sønn Olli fra organisasjonen MST (Movemento sem terra) – de landløses organisasjon – var det i en idyllisk landlig setting, mange kilometer fra storbyen Porto Alegre. Solen skinte, fuglene kvitret og rismarkene lå fruktbare så langt øyet rakte. Men bak idyllen fornemmet vi en andunge-fortelling. Leonindo Zanke var 2.generasjonsutvandrer fra Tyskland, en fattig småbonde i det sørlige Brasil som klarte å ernære sin familie, kone og tre barn, så lenge barna var små. Han var med i menighetsrådet i den lokale lutherske kirken, og fikk der øynene opp for de sosiale folkelige bevegelser gjennom seminarer, folkeopplysningskurs og gjennom arbeid med kirkens årstema 1982 "Guds jord – en jord for alle". Og han var aktiv i dannelsen av organisasjonen for de landløse (MST) lokalt.

Men fattigdommen hadde slått rot, bøndene fikk ikke mer kreditt, og da barna skulle på skole, gikk det ikke lenger. Familien ble tvunget til å bryte opp og søke tilflukt i en intern flyktningeleir sammen med 2000 andre familier, der de bodde i telt i 2 år. Eldstesønnen Olli ble opptatt på teologistudiet på kirkens teologiske seminar, men etter 4 måneder måtte han gi opp pga mangel på finansiell støtte. Han besluttet da å vende tilbake til familien og hjelpe faren i kampen om få tildelt et stykke jord. Dette lyktes for dem gjennom MST for 6 år siden. De bor og lever nå i et kooperativ med tilsammen 14 familier. Hver familie har fått tildelt 1 hektar i "agro-landsbyen", og i tillegg har hver familie 15 hektar jord som de dyrker i felleskap med ris, noe kveg, noe biavl og litt fiskeri. Mannfolka bor i ukens løp i en hytte på rismarkene – her hvor vi besøker dem – men går hjem til agrolandsbyen 13 km borte i helgene.

"Jeg har aldri jobbet med ris før i mitt liv," forteller Zanke. "Det måtte læres fra grunnen. Og det har vi lært gjennom MST: å lære av hverandre, å delta på kurs og videreutdanning og å organisere oss. Felleskapet holder oss i gang og holder oss oppe. Vi er egentlig "siste ledd i kjeden" før fattigdommen i slummen, men vi er her i naturen og ikke i slummen. Og vi har hverandre! – Og så har vi noen gode hjelpere: gjessene!"

Zanke smiler lunt og fører oss hen til en innhegning med ca 30 gjess. "Nå skal de på jobb!" Han lukker dem ut – og hele flokken styrter av gårde på jobb – for å spise ugress i rismarkene! Risen lar de stå – en fin økologisk dyrket ris, som senere skal selges på markedet.

Det er en stor politisk utfordring, forteller Zank til slutt, både for bønderne, MST som sivil samfunnsorganisasjon og for andre som støtter dem (bl.a den lutherske kirken) å markedsføre økologisk landbruk som et alternativ til den industrielle matproduksjon. Konkurransen fra de multinasjonale selskaper og godseiernes mekaniserte stordrift er beinhard.
Den stygge andungen har altså ennå ikke blitt forvandlet til en fin hvit svane her, - men håpet lever blant Zanke, Olli og deres venner!

MST: Movimento dos Trabalharos Rurais sem Terra
De jordløses bevegelse i Brasil er en av de største og viktigste sivilsamfunns organisasjoner i Latinamerika i dag. Kampen for jord til jordløse landarbeidere og fattige i byene har gitt store resultater og et bedre liv for hundretusener i Brasil. Kampen for jord har også satt hele spørsmålet om fordeling av rikdommen, de fattiges situasjon og samfunnsutviklingen på den politiske dagsordenen på en helt annen måte enn tidligere.
Arveidet til MST har også stor internasjonal betydning. Den kampen MST fører og de resultatene de har oppnådd, er blitt et eksempel for mange bondebevegelser og politiske organisasjoner verden over.


Estrid Hessellund, okt 2004
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker