web metrics

Indianer-bosetting i "Holmenkollåsen"


(Porto Alegre, Brasil): Minibussen beveger seg fremover og oppover i Porto Alegre. Vi kjører forbi flotte villaer og velstelte tomter, akkurat som i Holmenkollåsen, og lurer på hva dette skal ende med. Plutselig er vi helt oppe og står ved et lite indianer-settlement med hus av plast og tømmer-rester. Vi blir hjertelig mottatt av høvdingen Jaimé i denne gruppen av Kaingang-indianere, og den åndelige lederen, shaman-kvinnen Lourdes.

Kaingang-indianerne er et av Brasils urfolk, som etter koloniseringen (fra 1500-tallet) ble kraftig redusert og bare fikk små landområder å leve på. De bor sammen i mindre landsbyer, og hvis de blir for mange, flytter noen ut og danner en ny landsby. Ofte har de okkupert jord, og dermed kommet i konflikt med myndighetene. Men en ny lovgivning fra 1988 har åpnet for flere legale muligheter for å bosette seg ulike steder.

Denne gruppen består av 18 familier med 30 barn, som kom hit til Porto Alegre våren 2004. Stedet kalles "knokkelhaugen" og har vært et fredet, rekreativt område siden 1994.

Lourdes forteller hvordan de på forunderlig måte kom hit. Hun har vært shaman siden hun som 18-åring overtok fra bestemoren. Nå er hun 61 og tydelig landsbyens åndelige leder og veileder. Gjennom kontakt med sin egen shaman gjennom lengre tid fikk hun beskjed om hvor de skulle gå. "Det finnes et sted hvor våre forfedre er gravlagt. Dit skal dere gå og bosette dere, for det er vårt land." De brøt opp fra stedet der de bodde, flere hundre kilometer borte. Og 9.april ankom de så til dette hellige stedet, "Pede Deus", Guds fot. – Gruppen arbeider nå for å få den legale tillatelsen til å bli boende, støttet av både en miljøgruppe og av den lutherske kirken (IECLB) gjennom sitt arbeid for indianernes rettigheter (COMIN). Avgjørelsen forventes å bli truffet i løpet av oktober-november måned.

"Foreløpig lever vi av å selge våre små husflidsprodukter, smykker, kurver og utskårne dyr i tre, men det er vanskelig å skaffe mat til alle," forteller Lourdes. "Vi håper også å kunne opprette vår egen skole for barna og de voksne. Vi voksne kan ikke lese og skrive, men vi taler både kaingang-språket og fellesspråket portugisisk. Så vi håper og tror på en bedre framtid!"
Biskop Laila fra Tunsberg møtte en kollega, en åndelig veileder fra en annen verdensdel og fra en annen virkeighet, og vi alle møtte en gruppe gjestfrie medmennesker, for hvem troen og håpet betyr like mye som for oss.


COMIN
(Council for Mission Among Indians) er en arbeidsgren i den lutherske kirke i Brasil. COMIN støtter urfolkenes kamp for å kunne leve på sin egen måte og for å kunne bestemme hvordan de vil relatere seg til det brasilianske samfunn. Arbeidet forplikter seg på:
 • å støtte de prioriteringer som tas av urfolkene selv
 • å anerkjenne og respektere deres levevis, kultur og religiøsitet
 • å assistere dem i forsøket på å bevare og gjenvinne sin kultur og verdighet
 • å søke dialog med urfolkene, inklusiv dialog om tro og spiritualitet
 • å sikre dem plass i det brasilianske samfunn
 • å støtte dem i deres nettverk
 • å arbeide sammen med dem og ikke for dem
 • å hjelpe samfunnet omkring og de lutherske menigheter til bedre å forstå urfolk og å motvirke fordommer
 • å reflektere relasjonene til urfolk både teologisk og pastoralt
 • oppfordre til dialog mellom urfolksgrupper, lutherske menigheter og samfunnet for øvrig
 • å påpeke urettferdigheter, hensynsløshet, likegyldighet og mangel på respekt i forhold til urfolk
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker