web metrics

Kirkedag i enhetens tegn


(Brasil): Pela palavre de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz everdade, precisamos acreditar. (Ordet fra Gud viser veg, derfor vet vi hvor vi skal gå. Sannhet og lys er Guds ord, som i tro vi skal leve på.)

Det er Kirkedag for IECLB, den lutherske kirken i Brasil, for deltakerne på Kirkemøtet i Sao Leopoldo og for 5000-6000 mennesker fra i alle fall 3 av 18 bispedømmer i landet. Det er også en jubileumsmarkering av at denne kirken har 180 år bak seg i Brasil dette året.

Gudstjenesten foregår i en stor idrettshall, med stort kor på tribunen, døvetolkning, band og forsangere på scenen, storskjermer, faner og fargerik utsmykning. Før selve gudstjenesten holder generalsekretæren for kirken en åpningsappell der han med takk minnes det som forfedrene startet for 180 år siden, men hvor han også på kirkens vegne ber om unnskyldning for at disse forfedre, innvandrere fra Tyskland og andre steder i Europa, fortrengte de opprinnelige folk som bodde her og tok deres jord.

Gudstjenesten tar til, og budskapet om bot og om enhet understrekes av kyrie-rop, lovsang, tekstlesninger og teksttolkinger:
  • Envia teu Espírito, Senhor. E renova a face da terra.
  • (Send din hellige ånd, Herre, og forny jordens ansikt)
  • Legg vinn på å bevare Åndens enhet, iden fred som binder sammen (Ef 4,3)
  • Kirken er som en bukett blomster med mange farger; likevel er den en helhet. Ikke ens, men ett – og enhet er en forutsetning for fred. Ingen fred uten rettferdighet; ingen fred uten frihet; ingen enhet uten felleskap. Enhet er felles tilbedelse og felles handling.
Kirkedagen fortsetter etter gudstjenesten med felles vandring til kirkens møteplass ved det teologiske utdanningssenter. Her vrimler det med picknick-folk, som har slått seg ned og koser seg på benker og plener. Mange menigheter og grupper har forberedt mat og drikke som kan kjøpes til rimelig pris. Og midt oppi det fargerike fellesskapet får vi en påminning om opphavsmannen til denne kirken: Dr. Martin Luther. En statue av reformatoren og frigjøringsteologen fra 1500-tallet skal bli avduket og dermed understreke røttene, kontinuiteten, identiteten – og enheten! "Midt i et katolsk land er vi faktisk stolte av å være lutheranere," forteller en deltaker. "Vi trenger ikke en pave til å fortelle hva som er rett og galt. Lutherdommen oppleves ikke legalistisk, den gir folk ansvar og frihet og den kombinerer teologien med det daglige liv." – Noe å tenke på for en norsk vane-lutheraner?


Foto: Sindre Eide. Tekst: Estrid Hessellund, okt. 2004.
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker