web metrics

Konfirmantopplegg


Se også:

- Vennskapskonfirmanter (et opplegg om vennskap) 2tInternasjonale spørsmål har sin naturlige plass i konfirmantundervisningen: 

Urettferdighet og materialisme
Sogneprest i Strømsgodset menighet utenfor Drammen har laget et opplegg med fokus på urettferdighet, materialisme etc. for en annerledes preken med deltakelse av konfirmanter eller skoleklasser.

Fasteaksjonen
Mange steder er konfirmantene viktige bidragsytere i menighetens engasjement rundt Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon i fastetida. Slikt engasjement må planlegges i god tid. Kirkens Nødhjelp lager hvert år et omfattende materiell i tilknytning til aksjonen, inkludert et konfirmantopplegg for en eller to samlinger fiks ferdig til bruk.

SKRIK-aksjon
Noen steder deltar konfirmantene i Strømmestiftelsens SKRIK-aksjon, som menighetene vanligvis legger til adventstiden. Strømmestiftelsen lager ferdige opplegg for bruk i undervisningen.

Changemaker
Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, lager også opplegg for konfirmantundervisning. De tilbyr også menighetsbesøk med inspirerende "ettåringer", uavhengig av kirkeårstid. Her er det mye ressurser å hente. Les mer på
www.changemaker.no

Miljøkonfirmant
Den norske kirkes nord/sør-informasjon har sammen med Norges Kristne Råd laget et opplegg for miljøkonfirmanter. Noen menigheter kan kopiere hele opplegget, mens enda flere kan finne inspirasjon i noen av elementene. Du kan lese mer - og eventuelt bestille - opplegget på materiellsidene.

Involveyourself.com
Noen store organisasjoner har gått sammen om kampanjen Involveyourself rettet mot unge tenåringer. Nettsiden er sentral i kampanjen. Se www.involveyourself.com

Du Verden
Magasinet Du Verden som blant annet utgis av Den norske kirkes nord/sør-informasjon har tenåringer som målgruppe og har en veiledning med forslag til hvordan bladet kan brukes i undervisning på siste side. 

Musical- og sangtips
Det er ikke så lett å få konfirmanter til å synge salmer. Mange av de utenlandske salmene i Salmer 1997 slår bedre an. Lær konfirmantene noen afrikanske eller latin-amerikanske sanger og bruk dem i gudstjenesten, så blir det sving på salmesangen fra bakerste benk! 

Den norske kirkes nord/sør-informasjon har kontakter med afrikanske og latin-amerikanske musikere og sangere i Norge og i utlandet, noe som kan bidra til utvikling av samarbeid om en konfirmantmusical eller for et tensingprosjekt med afrikanse- og latin-amerikanske rytmer. Dessuten har Kirkens U-landsinformasjon note- og sangmateriell med salmer og sanger fra Afrika og Latin-Amerika, samt afrikanske instrumenter (marimbainstrumenter) som kan lånes ut til menighetene. Kontakt oss på e-post: kui@kirken.noIllustrasjon: Halvard Johannessen
Foto t.h: involveyourself.com
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker