web metrics

Verdens aidsdag


1. desember er Verdens aidsdag. En holdnings- og kunnskapsundersøkelse i Norge (Fafo 2008) viser at selv om den medisinske utviklingen har forandret HIV fra å være en dødsdom til en kronisk lidelse, så har det ikke ført til større sosial aksept for hiv-positive. Også mangelen på allmenn kunnskap er bemerkelsesverdig.

Som kirker i Norge har vi et ansvar for å ta opp denne utfordringen. Vi oppfordres til å markere dagen ved en aktiv handling, f.eks. en gudstjeneste eller et møte.

På flere og flere steder i landet er det blitt tradisjon å markere 1.desember med en solidaritetsgudstjeneste, utarbeidet i samarbeid med hiv-berørte i nærmiljøet. Vi oppfordrer til økumenisk samarbeid lokalt, og at man inkluderer eventuelle flyktninger og innvandrere i nærområdet.

Inviter gjerne en kirkeleder/biskop/prost/ til å medvirke på gudstjenesten, der det er naturlig.

Vi oppfordrer menighetene til å benytte tidligere publisert materiell til Verdens aidsdag (se lengre ned på siden).

Hiv og aids er også en menneskerettighetssak!

I år har vi utarbeidet et omfattende gudstjeneste- og studiemateriell til Menneskerettighetssøndagen (se www.kui.no – gudstjenesteressurser). Her finnes også en artikkel av Arne Grønningsæter, forsker ved FAFO og til 2010 medlem av Kirkerådet for Dnk.

Artikkelen

”Menneskerettigheter, hiv og aids” (BM)

”Menneskerettar, hiv og aids” (NN)

kan lastes ned her (.pdf).


 

 


 
Historikk, tidligere utviklet materiell:

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker